CAP palkkiolomakkeet sekä ennakkoilmoituslinkit vuodelle 2023

Täältä sivulta löydät ajankohtaiset palkkio- ja kulukorvauslomakkeet sekä linkit etukäteisilmoituksia varten. Muista hakea korvausta viikon sisällä tilaisuudesta. Myöhässä saapuneita korvaushakemuksia ei makseta CAP:in tai SML:n toimesta.

Voit tutustua tietosuojaselosteisiimme täältä: Tietosuojaselosteet | Suomen Mehiläishoitajain Liitto (hunaja.net).

Alueellinen teemakoulutus

Alueellisia koulutuksia tuetaan 5h/koulutustilaisuus á 30e/h. Kyseessä on siis yhden päivän koulutus (5h), joka voi koostua useammasta teemasta. Suositus on kutsua useamman paikallisyhdistyksen väkeä samaan tilaisuuteen. Matkakustannuksia ei budjetista johtuen voida enää maksaa.

Huomioithan, että aluekoulutuksista tarvitaan aina etukäteishyväksyntä. Hyväksynnän saamiseksi täytä Alueellisen koulutuksen ennakkoilmoittautuminen . Ennakkoilmoituksen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistuksen siitä, voiko ilmoittamasi koulutuksen pitää.

Tutustuthan palkkiolomakkeen ohjeistukseen huolellisesti jo koulutustilaisuutta suunnitellessasi. Lomake toimitetaan sähköisessä muodossa liittoon.

EU-ohjelmasta CAP-hankkeeseen siirtyminen on tuonut kiristyksiä hallintoon ja rahoitukseen. Palkkiotosite osallistujalistoineen lähtee Ruokaviraston kautta aina Euroopan komissioon asti, joten ehtojen ja tietojen tulee siksi täyttyä ja palkkiolomakkeen olla huolellisesti täytetty.

Aluekoulutuspalkkiolomake 2023

Koulu- ja päiväkotioppituntien palkkiot

Kouluoppitunneista ja päiväkotiesityksistä maksetaan 35 euroa/tunti. Matkakuluja tai päivärahoja ei makseta.

Huomioithan, että kouluoppitunneista tarvitaan aina etukäteishyväksyntä. Hyväksynnän saamiseksi täytä ennakkoilmoittautumislomake Ennakkoilmoitus koulu- ja päiväkotioppitunneista.

Ennakkoilmoituksen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistuksen siitä, voiko ilmoittamasi oppitunnin pitää.

Tutustuthan lomakkeen ohjeistukseen huolellisesti jo oppitunteja suunnitellessasi. EU-ohjelmasta CAP-hankkeeseen siirtyminen on tuonut kiristyksiä hallintoon ja rahoitukseen. Palkkiotosite lähetetään Ruokaviraston kautta aina Euroopan komissioon asti, joten ehtojen ja tietojen tulee siksi täyttyä ja palkkiolomakkeen tulee olla huolellisesti täytetty.

Koulu- ja päiväkotiluennon palkkiolomake 2023

Paikallisyhdistysten messuosallistumisen kulukorvaus

Paikallisyhdistysten on mahdollista hakea kulukorvausta messuille osallistumisesta. Korvaus on maksimissaan 700 euroa/messut. Korvaus auttaa esimerkiksi messupaikan/ständin/pöydän vuokrassa, markkinointimateriaalin hankkimisessa sekä maistatuskulujen kattamisessa. Matkakuluja tai päivärahoja ei makseta, ei myöskään parkkikuluja tai talkoolounaita. Myöskään suuremmat hankinnat, kuten messuteltat, eivät kuulu tuen piiriin. Tuettavalla messuständillä ei saa myydä hunajaa.

Huomioittehan myös, että messujen kulukorvauksen saamiseksi tarvitaan aina etukäteishyväksyntä. Hyväksynnän saamiseksi täytä ennakkoilmoittautumislomake Ennakkoilmoitus paikallisyhdistyksen messuosallistumisesta

Ennakkoilmoituksen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistuksen siitä, onko korvausta mahdollista saada. Resurssit ovat rajalliset.

Tutustuthan lomakkeen ohjeistukseen huolellisesti jo messuosallistumista suunnitellessasi. EU-ohjelmasta CAP-hankkeeseen siirtyminen on tuonut kiristyksiä hallintoon ja rahoitukseen. Kulukorvaustosite kuitteineen lähetetään Ruokaviraston kautta aina Euroopan komissioon asti, joten ehtojen ja tietojen tulee siksi täyttyä ja kulukorvauslomakkeen tulee olla huolellisesti täytetty.

Kulukorvaukseen ja ohjeistukseen pääset tästä linkistä: Messukulukorvauslomake 2023

Muistattehan myös, että SML:ltä voi tilata messuilla jaettavaksi menekinedistämismateriaaleja. Huomioittehan, että siinä tapauksessa tilaus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen messuja. Tutustu materiaaleihin täältä ja tee tilaus: https://hunaja.net/mehilaistarhaus/painotuotteet-ja-muut-materiaalit/tiedotus-ja-markkinointimateriaali/

Mehiläisalan nuorisokerhojen ja nuorisotapahtumien tuki paikallisyhdistyksille

Mehiläisalan nuorisokerhoille ja nuorisotapahtumiin on mahdollista hakea nuorisokerhotukea. CAP-hankkeeseen on budjetoitu nuorisokerhoille ja nuorisotapahtumille 600 euroa neljälle kerholle tai tilaisuudelle vuodelle 2023 eli yhteensä 2400 euroa.

Korvaus on maksimissaan 600 euroa/kerho tai tapahtuma. Tilaisuus voi olla useampana päivänä, mutta tuki on 600 euroa maksimissaan per kerhosarja/tilaisuus. Korvaus maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan, joista on myös toimitettava kaikki kuitit, laskut, tositteet ja vahvistetut osallistujamäärät liitolle viikon sisällä tapahtumasta. Tukea voidaan hakea esimerkiksi kerhopaikan vuokraan, kouluttajien palkkioihin (max 35€/h), tilaisuuteen liittyvän materiaalin hankintaan, maistatuskuluihin yms. Matkakuluja tai päivärahoja ei tuella korvata, ei myöskään ruokailukuluja. Myöskään suuremmat hankinnat, kuten rakennelmat eivät kuulu tuen piiriin.

Huomioittehan myös, että nuorisokerhotuen saamiseksi tarvitaan aina etukäteishyväksyntä. Hyväksynnän saamiseksi täytä ennakkohakulomake https://mehilaishoitajien-liitto-lv.creamailer.fi/survey/igbuac5r4lh7h

Ennakkohakemuksen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistuksen siitä, onko tukea mahdollista saada. Resurssit ovat rajalliset. Kerhot ja tapahtumat, jotka eivät ole saaneet kirjallista hyväksyntää, eivät voi saada tukea.

Tutustuthan ohjeistukseen huolellisesti jo nuorisokerhoa tai nuorisotapahtumaa suunnitellessasi. EU-ohjelmasta CAP-hankkeeseen siirtyminen on tuonut kiristyksiä hallintoon ja rahoitukseen. Maksatushakemus kuitteineen lähetetään Ruokaviraston kautta aina Euroopan komissioon asti, joten ehtojen ja tietojen tulee siksi täyttyä ja maksatuslomakkeen tulee olla huolellisesti täytetty.

Nuorisokerhotuen maksatushakemukseen ja ohjeistukseen pääset tästä linkistä: Nuorisotukimaksatuslomake 2023

Nuorisojärjestövierailujen tuki paikallisyhdistyksille

Paikallisyhdistysten on mahdollista hakea tukea tekemilleen nuorisojärjestövierailuilleen. CAP-hankkeeseen on budjetoitu vierailuille yhteensä 1200 euroa kuudelle nuorisojärjestövierailulle vuodelle 2023 eli tuki on maksimissaan 200 euroa/vierailu.

Tavoite: Kertoa nuorisojärjestöissä mehiläistarhauksesta ja alalle lähtemisestä, mehiläisistä, muista pölyttäjähyönteisistä, hunajasta ja pölytyksen merkityksestä. Painopisteet valitaan järjestön teemoihin sopiviksi. Esimerkiksi partiolaisia ja palokuntanuoria voi kiinnostaa, miten toimia mehiläisparven sattuessa kohdalle. Nuoria Marttoja voi kiinnostaa hunaja ruoanlaitossa, terveydessä tai vaikkapa ravintoarvoiltaan.

Kohderyhmä ja soveltuvat järjestöt: Kohderyhmänä ovat 10-18-vuotiaille suunnatut nuorisojärjestöt. Esimerkkejä soveltuvista järjestöistä ovat Tampereen 4H-kerho, Hämeen Partiopiiri, Lempäälän Nuoret Martat ry, Pohjois-Suomen Palokuntanuoret, Karjalan Maaseutunuoret jne. Paikallisyhdistys kontaktoi itse järjestöt ja sopii vierailuista.

Korvaukset: Korvaus maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan ja korvauksista kirjoitetaan koontilasku. Kaikki kuitit sekä maksatuslomake toimitetaan liitolle viikon sisällä vierailusta.

Hyväksyttäviä kuluja: Paikallisyhdistyksen edustajien kohtuulliset luentopalkkiot (korkeintaan 35e/h), tilavuokra, matkakulut, tarvikkeet ja materiaalit kuten hunajan maistatustarvikkeet, monisteniput yms. Suurempaa kiinteää omaisuutta ei kulukorvaukseen sisälly. Ruokailut eivät kuulu tuen piiriin.

Huomioittehan myös, että nuorisojärjestövierailutuen saamiseksi tarvitaan aina etukäteishyväksyntä. Hyväksynnän saamiseksi täytä lomake täällä: Etukäteisilmoitus nuorisojärjestövierailusta

Ennakkohakemuksen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistuksen siitä, onko tukea mahdollista saada. Resurssit ovat rajalliset. Vierailut, jotka eivät ole saaneet kirjallista hyväksyntää, eivät voi saada tukea.

Tutustuthan ohjeistukseen huolellisesti jo nuorisojärjestövierailua suunnitellessasi. EU-ohjelmasta CAP-hankkeeseen siirtyminen on tuonut kiristyksiä hallintoon ja rahoitukseen. Maksatushakemus kuitteineen lähetetään Ruokaviraston kautta aina Euroopan komissioon asti, joten ehtojen ja tietojen tulee siksi täyttyä ja maksatuslomakkeen tulee olla huolellisesti täytetty.

Nuorisojärjestövierailutuen maksatushakemukseen ja ohjeistukseen pääset tästä linkistä:  Nuorisojärjestövierailutuen maksatuslomake 2023

Muistattehan myös, että SML:ltä voi tilata vierailuilla jaettavaksi menekinedistämismateriaaleja. Huomioittehan, että siinä tapauksessa tilaus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen vierailua. Tutustu materiaaleihin täältä ja tee tilaus: https://hunaja.net/mehilaistarhaus/painotuotteet-ja-muut-materiaalit/tiedotus-ja-markkinointimateriaali/