Tietoa kuhnuritoukkien käyttämisestä elintarvikkeena

Videoita kuhnuritoukkien keräämisestä ja käyttämisestä

More than honey- hanke on osallistunut Minieines- hankkeen tekemien kuhnuritoukkien keräämistä ja käyttöä opastavien videoiden työstämiseen. Minieineshankkeen sivuilta löytyvät seuraavat videot

Kuhnuritoukkien kerääminen:

Vierailu mehiläistarhaajan luona ja kuhnureiden keräys

Reseptivideot:

Minieines- hankkeen sivuilta löytyy paljon muutakin mielenkiintoista materiaalia hyönteisten ravinto- ja rehukäytöstä.

Uuselintarvikehakemusta varten tehty selvitys kuhnuritoukkien elintarvikekäytöstä

Syksyllä 2018 tehtiin selvitys kuhnuritoukkien elintarvikekäytöstä. Sen perusteella päätettiin hakea kuhnuritoukille uuselintarvikehakemus. Täältä löytyy selvitys kuhnuritoukista.

Esityksiä kuhnuritoukkien elintarvikekäytöstä

Esitys kuhnuritoukista Talvipäivillä 26.1.2019

Esitys kuhnuritoukista Lahdessa kesäkuussa 2019

Kuhnuritoukka webinaarin esitys toukokuu 2020

Ohje kuhnuritoukkien keräämisestä Mehiläinen-lehti 2021