Suomen mehiläishoito-ohjelma

Mehiläishoito-ohjelman sisältö ja tavoitteet ohjelmakausilla I, II, IIIa ja IIIb (1.8.2019–31.12.2022)

Mehiläishoito-ohjelman tavoitteet (Asetus 1308/2013. art 55.4)

Mehiläishoito-ohjelman päämääränä on auttaa mehiläistarhaajia tuottamaan kannattavasti kysyntää vastaava määrä laadukkaita, helppokäyttöisiä ja kilpailukykyisiä mehiläistuotteita sekä edistää mehiläispölytystä ja mehiläistuotteiden kaupan edellytyksiä.

Ohjelman päätavoitteet kaudella 2019–2022 ovat:

a) suomalaisen hunajan ja muiden mehiläistuotteiden tuotannon ja kysynnän tasapaino sisämarkkinoilla

b) mehiläisalan yritystoiminnan ja mehiläistarhauksen osaamisen, kannattavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen

c) kuluttajien ja viljelijöiden tietoisuuden lisääminen mehiläispölytyksen tärkeydestä sekä mehiläistuotteiden laadusta, terveellisyydestä ja ympäristöystävällisyydestä.

Päätavoitteet ja niiden toteutuminen tarkistetaan vuosittain ohjelmasta rahoitetussa kehittämisseminaarissa.

Suomessa mehiläishoito-ohjelma kaudella 2019–2022 sisältää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti seuraavat toimenpiteet:

A) Mehiläishoitajille ja mehiläishoitajien organisaatioille annettava tekninen apu

B) Mehiläisiä vaivaavien tuholaisten ja tautien, erityisesti varroapunkin, torjunta

C) Siirtohoidon järkeistäminen

D) mehiläistuotteiden ominaisuuksia määrittävien laboratorioiden tukeminen, millä pyritään auttamaan mehiläishoitajia pitämään tuotteitaan kaupan ja nostamaan niiden arvoa

E) Tukitoimet Euroopan unionin mehiläiskantojen lisäämiseksi

F) Yhteistoiminta mehiläishoitoalaa ja mehiläistuotteita koskevan soveltavan tutkimuksen kanssa

G) Markkinoiden seuranta

H) Tuotteiden laadun parantaminen niiden markkina-arvon nostamiseksi

Keskeisessä roolissa ohjelman toteuttamisessa ovat ohjelman työntekijät, alalle koulutetut kouluttajat sekä havaintoja tekevät ja niistä raportoivat mehiläishoitajat eli havaintotarhaajat. Jotkut havaintotarhaajat tekevät ja kirjaavat useampia erilaisia havaintoja samaan aikaan, jotkut taas keskittyvät vain yhteen havaintotehtävään.

Ohjelman avulla tehostetaan ja tuetaan olemassa olevaa havaintotarhaajaverkostoa ja siihen liittyvää toimintaa, jotta maassa olisi vähintään 100 havaintotarhaa, jotka sijaitsevat ympäri maata ja kuvaavat hyvin eri alueiden erityispiirteitä.