Ohjelma ja suoritusindikaattorit

Suomen mehiläishoito-ohjelma 2019-2022

Suomen mehiläishoito-ohjelma 2019-2022, muutettu 2021

Finlands biodlingsprogram 2019-2022, ändrat 2021

Toimenpide

Vuosi

A) Tekninen apu 2020 2021 2022
Valtakunnalliset seminaarit, kpl 8 10 12
Tarhaajien alueellinen koulutus, kpl 50 55 60
Koulutettujen mehiläisalan kouluttajien määrä, kpl 45 55 60
Tuettujen nuorisokerhojen määrä, kpl 1 2 3
Ohjelman tiedottaminen, julkaisut ja artikkelit, kpl 40 40 50
B) Tuholaisten ja tautien torjunta 2020 2021 2022
Varroatarkkailijoiden määrä, kpl 15 20 25
Emonkasvatuksessa ja jalostuksessa esiintyvien tautien esiintyminen jalostusohjelmaan osallistuvilla emokasvattajilla ei todettu ei todettu ei todettu
EKM-tartuntojen määrä saneeratuilla alueilla <10% <1%
Keskimääräinen talvitappiot alle 15 % alle 14 % alle 13%
Ammattitarhaajien mehiläispesien talvitappiot alle 10 % alle 10 % alle 10%
C) Siirtohoidon järkeistäminen 2020 2021 2022
Pölytyspalvelua käyttävien marjan- ja hedelmänviljelytilojen osuus 20 % 25 % 30 %
Pölytyspalvelua portaalissa tarjoavien mehiläistarhaajien määrä, kpl 100 150 200
Pölytyspalvelua tekevien tarhaajien osuus 15 % 15 % 20 %
Lajihunajia tuottavien tarhaajien osuus 10 % 15 % 25 %
Siirtohoitoa koskevien kirjoituksen määrä, kpl 0 2 6
D) Hunajan laatumääritykset 2020 2021 2022
Hunajanäytteitä yhteensä, kpl 150 150 200
Aistinvarainen arvostelu, kpl 150 150 200
Pakkaus- ja pakkaajamerkinnät, kpl 150 150 200
Kosteus, HMF, invertaasi, sähkönjohtavuus, kpl 150 150 200
Siitepölyanalyysi, kpl 100 100 150
Vahanäytteitä yhteensä, kpl 0 5 0
E) Mehiläiskantojen lisääminen 2020 2021 2022
Jalostusemojen arvostelijoiden määrä, kpl 15 20 25
Puhdasparitustarhoja jalostusohjelmassa, kpl 2 3
Tuettujen jalostusemojen määrä, kpl 100 120 140
Erikoiskoulutuksen suorittaneiden keinosiementäjien määrä, kpl 5 7 10
F) Yhteistoiminta soveltavan tutkimuksen kanssa 2020 2021 2022
Kannattavuuskirjanpitotiloja, kpl 12 15 >15
Vaakapesiä seurannassa, kpl 30 40 45
Opinnäytetyöt ja kenttäkokeet, kpl 2 2 2
Julkaistut tutkimus- ym. artikkelit, kpl 20 20 25
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden määrä yhteistyökumppaneiden kanssa, kpl 5 5 6
G) Markkinoiden seuranta 2020 2021 2022
Kyselyjen ja markkinaselvityksen määrä, kpl 2 2 2
H) Tuotteiden laadun parantaminen 2020 2021 2022
Selvitysten, ohjeiden tai muiden julkaisujen määrä, kpl 1 1 2
Erikoiskoulutusten määrä, kpl 0 2 0