Hakuilmoitukset

Tällä hetkellä ei ole avoimia hakuja. Tarkistathan tilanteen myöhemmin uudelleen. Päivitetty 11.10.2022.

____________________________

PÄÄTTYNEET HAUT:

Puhdasparitustarhatuen hakuilmoitus 2022

Tuen saajat päätetty:

Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 4 kappaletta ja ne kaikki täyttivät hakuvaatimukset.

Työvaliokunta päätti 25.5.2022  jakaa jokaiselle hakijalle tukea. Tukea saavat Markku Pöyhönen, Stanin Hani, Joni Tiittanen ja Nordic Ekobee Oy.

Tuen saanti edellyttää alla olevien ehtojen täyttämistä sekä ainakin yhden sarjan (neljä emoa) toimittamista arvosteltavaksi. Tuki menee maksuun, kun hakija on toimittanut tositteet hakemilleen kuluille sekä on toimittanut emot jalostusarvosteluun.

SML päätti johtokunnan kokouksessaan 6.5.2022 avata puhdasparitustarhaustuen haun. Haku oli auki 9.-22.5.2022, jonka ajan hakulomake oli liiton nettisivuilla täytettävänä. Lisäksi hausta kerrottiin Tarhaajatiedotteessa 11.5.2022.

Tuen maksamiseen oikeuttavat kulut:

Kustannukseksi käy kustannus, jolla puhdasparitustarhan toimintaa kehitetään tai perustetaan. Koska tarpeet ovat hyvin erilaiset ja yksilölliset, tarvikkeita tai kustannuslajeja ei ole rajattu. Esimerkiksi tarvikkeet ja työkustannukset hyväksytään. Kustannukset eivät kuitenkaan voi olla investointeja. Hakemuksia hyväksyttäessä varmistetaan, että ne käsitellään tasapuolisesti. Tuen myöntämistä arvioitaessa arvioidaan puhdasparitustoiminnan mahdollisuudet ja jalostusarvosteluun osallistuminen tuottamalla arvosteltavaksi.

Tuen saamisen edellytykset:

  • emonkasvattaja tai arvostelija osallistuu aktiivisesti jalostusohjelmaan, hänellä on sekä oman toiminnan sekä emolinjojen ajantasainen kirjanpito, hänellä on riittävä koulutus ja kokemus emon kasvatuksesta ja hän hyväksyy kansainvälisesti käytetyn Beebreed.Eu- arvostelujärjestelmän ehdot ja siihen liittyvä jalostustietojen käsittelyn.
  • emonkasvattajan jalostus- ja paritustarhoilla ei ole todettu yleisessä tai rotujalostusohjelmassa osoitettuja tauteja, jotka vaikuttavat emojen laatuun ja terveyteen.
  • tarhaajat, jotka osallistuvat jalostusemojen arvosteluun, osallistuvat aktiivisesti myös havaintotarhaajaverkoston toimintaan.

Tuen hakuaika on 9.–22.5.2022. Päätökset tehdään nopeasti hakuajan päätyttyä ja tuen saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Hakulomake löytyy täältä

 *    *   *   *

YLEINEN JALOSTUSOHJELMA

Ohjelma:

EU-ohjelman mukaisesti jalostusohjelmassa vahvistetaan paikallisia mehiläiskantoja. Jalostusohjelman päätavoitteena on taata paikallisiin oloihin sopeutuneiden, laadukkaiden mehiläisemojen saatavuus. Suomen jalostusohjelma on yhteinen kaikille roduille. Tällä hetkellä vasta Apis Mellifera Mellifera -mehiläisellä eli mustalla alkuperäisrodulla on olemassa oman rotuyhdistyksen jalostusohjelma. Tämä rotuohjelma nähdään tärkeänä, sillä kyse on alkuperäisrodun suojelusta. Yleisesti ottaen halutaan tukea Suomeen sopeutuneiden mehiläisrotujen ja kantojen jalostusta rodusta riippumatta.

Tavoitteet:

Yleinen tavoite on Suomeen sopeutuneiden mehiläisrotujen ja kantojen jalostuksen tukeminen. Kunkin rodun ominaispiirteet ja tarpeet ovat emonkasvattajien, ja mustan mehiläisen tapauksessa rotuyhdistyksen, jalostusohjelmassa.

Arvostelujärjestelmä:

Arvostelujärjestelmänä ja tietokantana käytetään Beebreed.EU -järjestelmää. Arvostelujärjestelmällä tuetaan emonkasvattajaa linjojen ominaisuuksien testaamisessa.

Keinot:

Puhdasparitustoiminnan tukeminen

Keinosiemennystaitojen kehittäminen

Jalostusarvostelutoiminta (osana havaintotarhaajatoimintaa)

 *    *   *   *

Lisätietoja ohjelmasta antaa:

Maritta Martikkala, mehiläisalan neuvoja, SML

tel. 050 303 0890

email. marita.martikkala@hunaja.net

 *    *   *   *

Yksityiskohtaisempi jalostusohjelma on SML:n tutkimusvaliokunnan kehitettävänä ja valmistuttuaan se lisätään SML:n kotisivuille.