SML:n valiokunnat ja edustukset työryhmissä

SML:lla on yhdeksän valiokuntaa, jotka kehittävät mehiläisalaa omassa työkentässään.

Valiokunnissa on aina mukana liiton johtokunnan edustaja tai edustajia. Lisäksi jäseninä on muita mehiläistarhaajia tai alan asiantuntijoita kuten esimerkiksi tutkijoita. Liiton toimihenkilöt ovat mukana valiokunnissa asiantuntijoina ja sihteereinä.

SML osallistuu myös moniin työryhmiin Suomessa ja EU:ssa. Liiton asiantuntemusta käytetään esimerkiksi pölyttäjiin, mehiläistauteihin ja hunajan elintarviketuotantoon liittyvissä ryhmissä.

SML:n valiokunnat ja edustus ulkopuolisissa työryhmissä vuonna 2024:

Valiokunnat voivat nimettyjen jäsenien lisäksi kutsua tarvittaessa asiantuntijajäseniä.

Työ- ja talousvaliokunta:

– Valmistelee ja tekee päätösehdotuksia johtokunnan käsittelyyn tulevista asioista.
– Voi ratkaista johtokunnalle kuuluvia asioita johtokunnan valtuuttamana tai kun asiaa ei voida kiireellisyyden vuoksi viedä johtokunnan päätettäväksi.
– Seuraa liiton talous- ja sijoitusasioita ja tekee näihin liittyviä esityksiä johtokunnalle.

Jäsenet: Rami Heikkilä (pj.), Sanna Kängsep (vpj.), Ilpo Sneck ja Susanna Eloranta (siht.)

Ammattitarhausvaliokunta:

– Valmistelee esityksiä ammattimaisen mehiläistarhauksen toimintaedellytysten parantamiseksi.

Painopisteenä ovat hunajan tuotanto, kannattavuus, menekkiin ja vientiin liittyvät asiat, ammattitarhaajien koulutus ja mehiläishoitoalan asioita maatalouspolitiikassa.

Jäsenet: Jemina Valli (pj.), Rami Heikkilä, Kari Lappi, Vertti Seppälä, Markus Ruusunen ja Maritta Martikkala (siht.)

Mehiläisalan tutkimusvaliokunta:

– Seuraa liiton toimintasuunnitelmaan Mehiläisten terveys, hyvinvointi ja tuottavuus -tulosalueelle kirjattujen toimenpiteiden toteutumista sekä kuhnuritoukkien elintarvikekäyttöön liittyviä asioita.
– Pitää yhteyttä yliopistoihin ja oppilaitoksiin.
– Seuraa mehiläistauti- ja loistilannetta ja valmistelee mehiläistautien torjuntastrategiaa.
– Tekee yhteistyötä mehiläissairauksien torjumiseksi Ruokaviraston kanssa ja osallistuu EKM-torjunnan toimeenpanoon ja seurantaan.
– Jatkokehittää liiton mehiläisjalostustoimintaa.

Jäsenet: Paula Collan Andersin (pj.), Timo Rahkola, Lassi Kauko, Anu Korpikallio, Sakari Raiskio ja Anneli Salonen (siht.)

Koulutusvaliokunta:

– Kehittää mehiläisalan koulutusjärjestelmää ja oppikirjoja.
– Osallistuu alan ammattikoulutuksen kehittämiseen.

Jäsenet: Sanna Kängsep (pj.), Anu Tanskanen, Teija Javanainen, Riitta Salo, Pasi Heinämaa ja Maritta Martikkala (siht.).

Laatuvaliokunta:

– Seuraa suomalaisen hunajan laatua ja liiton toimintasuunnitelmassa hunajan laadulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
– Opastaa tarhaajia hunajan laatuun liittyvissä asioissa.
– Kehittää lajihunajien arvostelukriteerejä.
– Päivittää tarvittaessa Suomen paras hunaja -kilpailun sääntöjä.
– Seuraa Hyvän käytännön ohjeet-käyttöä.

Jäsenet: Ilpo Sneck (pj.), Sonja Sinisalo, Tarja Ollikka, Mika Olsbo, Pertti Harmaala, Anneli Salonen ja Virpi Aaltonen (siht.)

Nuorisovaliokunta:

– Seuraa ja järjestää nuorille suunnattua mehiläisharrastetoimintaa.
– Järjestää vuosittain valtakunnallisen nuorisotapahtuman.
– Valitsee ja valmentaa suomalaiset edustajat kansainväliseen nuorten tapahtumaan IMYBiin.

Jäsenet: Teija Javanainen (pj.), Hannu Luukinen, Miro Kulmala, Maija Flinkman, Sanna Kängsep ja Virpi Aaltonen (siht.).

Karhuvaliokunta:

– Esittää toimia, joilla voidaan vähentää karhujen aiheuttamia vahinkoja mehiläistarhaukselle.
– Tavoitteena on saada karhuvahinkojen määrä vähenemään ja vahinkokorvaukset vastaamaan todellisia kustannuksia.

Jäsenet: Timo Rahkola (pj.), Ilpo Sneck, Paula Collan-Andersin, Martti Häikiö, Teija Javanainen ja Maritta Martikkala (siht.)

Luomuvaliokunta:

– Seuraa luomutuotannon kehittymistä.
– Huolehtii luomutarhaajien edunvalvonnasta ja luomuhunajan tuotantoedellytyksistä.

Jäsenet: Vertti Seppälä (pj.), Jemina Valli, Kaija Tunkkari, Mari Tervonen, Jaana Nikkilä ja Anneli Salonen (siht.)

Pölytysvaliokunta:

Jäsenet: Pertti Harmaala (pj.), Sonja Sinisalo, Kalle Hoppula, Sakari Raiskio, Mikko Hilli ja Anneli Salonen (siht.)

Edustukset ulkopuolissa työryhmissä:

KOVA-toimikunta, Huoltovarmuuskeskus: Susanna Eloranta

Maatalouden Erikoisyhdistysten Liitto: Rami Heikkilä

EPBA (European Professional Beekeepers Association): Ari Seppälä

EU:n talonpoikaisjärjestön Copa-Cogecan ja Euroopan komission hunajatyöryhmä: Vertti Seppälä

COLOSS talvitappioryhmä: Maritta Martikkala

NBBC -yhteistyöhankkeet: Maritta Martikkala