SML:n valiokunnat ja edustukset työryhmissä

SML:lla on kahdeksan valiokuntaa, jotka kehittävät mehiläisalaa omassa työkentässään. Lisäksi liitolla on työvaliokunta johtokunnan päätösten valmistelua ja tarvittaessa nopeaa päätöksentekoa varten.

Liiton toimihenkilöt ovat mukana valiokunnissa yleensä sihteereinä, ja niissä on aina mukana myös liiton johtokunnan edustaja tai edustajia. Lisäksi jäseninä on muita mehiläistarhaajia tai asiantuntijoita, kuten esimerkiksi tutkijoita.

SML osallistuu myös moniin työryhmiin Suomessa ja EU:ssa. Liiton asiantuntemusta käytetään esimerkiksi pölyttäjiin, mehiläistauteihin ja hunajan elintarviketuotantoon liittyvissä ryhmissä.

SML:n valiokunnat ja edustus ulkopuolisissa työryhmissä vuonna 2022:

Valiokunnat voivat nimettyjen jäsenien lisäksi kutsua tarvittaessa asiantuntijajäseniä.

Työ- ja talousvaliokunta:

– Valmistelee ja tekee päätösehdotuksia johtokunnan käsittelyyn tulevista asioista.
– Voi ratkaista johtokunnalle kuuluvia asioita johtokunnan valtuuttamana tai kun asiaa ei voida kiireellisyyden vuoksi viedä johtokunnan päätettäväksi.
– Seuraa liiton talous- ja sijoitusasioita ja tekee näihin liittyviä esityksiä johtokunnalle.

Jäsenet: Rami Heikkilä (pj.), Hannu Luukinen (vpj.), Janne Leimi ja Susanna Eloranta (siht.)

Mehiläisalan yritystoiminnan kehittämisvaliokunta:

– Valmistelee esityksiä ammattimaisen mehiläistarhauksen toimintaedellytysten parantamiseksi.

Painopisteenä ovat hunajan tuotanto, kannattavuus, menekkiin ja vientiin liittyvät asiat, ammattitarhaajien koulutus ja mehiläishoitoalan asioita maatalouspolitiikassa.

Jäsenet: Harri Lampinen (pj.), Janne Leimi, Sanna Kängsep, Hannu Luukinen, Joni tiittanen ja Anneli Salonen (siht.)

Mehiläisalan tutkimus- ja terveysvaliokunta:

– Seuraa liiton toimintasuunnitelmaan Mehiläisten terveys, hyvinvointi ja tuottavuus -tulosalueelle kirjattujen toimenpiteiden toteutumista sekä kuhnuritoukkien elintarvikekäyttöön liittyviä asioita.
– Pitää yhteyttä yliopistoihin ja oppilaitoksiin.
– Seuraa mehiläistauti- ja loistilannetta ja valmistelee mehiläistautien torjuntastrategiaa.
– Tekee yhteistyötä mehiläissairauksien torjumiseksi Ruokaviraston kanssa ja osallistuu EKM-torjunnan toimeenpanoon ja seurantaan.
– Jatkokehittää liiton mehiläisjalostustoimintaa.

Jäsenet: Paula Collan Andersin (pj.), Arja Korhonen, Lassi Kauko, Anu Korpikallio, Sakari Raiskio, Maritta Martikkala ja Anneli Salonen (siht.)

Koulutusvaliokunta:

– Kehittää mehiläisalan koulutusjärjestelmää.
– Osallistuu alan ammattikoulutuksen kehittämiseen.

Jäsenet: Sanna Kängsep (pj.), Arja Korhonen, Harri Lampinen, Hannu Luukinen, Pasi Heinämaa, Anneli Salonen ja Maritta Martikkala (siht.).

Laatuvaliokunta:

– Seuraa suomalaisen hunajan laatua ja liiton toimintasuunnitelmassa hunajan laadulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
– Opastaa tarhaajia hunajan laatuun liittyvissä asioissa.
– Kehittää lajihunajien arvostelukriteerejä.
– Päivittää tarvittaessa Suomen paras hunaja -kilpailun sääntöjä.
– Seuraa hyvän käytännön ohjeen käyttöä.

Jäsenet: Johanna Haijanen (pj.), Sonja Sinisalo, Tarja Ollikka, Mika Olsbo, Josefiina Keskustalo, Anneli Salonen ja Virpi Aaltonen (siht.)

Nuorisovaliokunta:

– Seuraa ja järjestää nuorille suunnattua mehiläisharrastetoimintaa.
– Järjestää vuosittain valtakunnalisen nuorisotapahtuman.
– Valitsee ja valmentaa suomalaiset edustajat kansainväliseen nuorten tapahtumaan IMYBiin.

Jäsenet: Hannu Luukinen (pj.), Sanna Kängsep, Maija Flinkman, Miro Kulmala, Leena Nukari, Pasi Heinämaa ja Virpi Aaltonen (siht.).

Karhuvaliokunta:

– Esittää toimia, joilla voidaan vähentää karhujen aiheuttamia vahinkoja mehiläistarhaukselle.
– Tavoitteena on saada karhuvahinkojen määrä vähenemään ja vahinkokorvaukset vastaamaan todellisia kustannuksia.

Jäsenet: Janne Leimi (pj.), Ilpo Sneck, Pekka Peltotalo, Teija Javanainen, Paula Collan Andersin, Timo Korhonen ja Maritta Martikkala (siht.)

Luomuvaliokunta:

– Seuraa luomutuotannon kehittymistä.
– Huolehtii luomutarhaajien edunvalvonnasta ja luomuhunajan tuotantoedellytyksistä.

Jäsenet: Joni Tiittanen (pj.), Johanna Haijanen, Pekka Peltotalo, Kaija Tunkkari, Mari Tervonen ja Anneli Salonen (siht.)

Pölytysvaliokunta:

Jäsenet: Arja Korhonen (pj.), Hannu Luukinen ja Anneli Salonen (siht.)

Edustukset ulkopuolissa työryhmissä:

KOVA-toimikunta (Huoltovarmuuskeskus): Susanna Eloranta

Maatalouden Erikoisyhdistysten Liitto: Susanna Eloranta

EPBA (European Professional Beekeepers Association): Janne Leimi

EU:n talonpoikaisjärjestön Copa-Cogecan ja Euroopan komission hunajatyöryhmä: Janne Leimi

COLOSS talvitappioryhmä: Maritta Martikkala

NBBC yhteistyöhankkeet: Maritta Martikkala