Hunajavalmisteet

Hunajavalmisteen nimen muodostamisessa käytetään seuraavia periaatteita:

– Kaikki sellaiset tuotteet, jotka sisältävät hunajan lisäksi jonkin muun ainesosan, kuten kuivattua marjaa, aromia tai kuitua, tulee nimetä hunajavalmisteiksi.

– Hunajavalmiste ei kuitenkaan yksinään kuvaa tuotteita tarpeeksi, vaan nimestä on käytävä tarkemmin ilmi, mitä tuote sisältää ja mitä kuluttaja voi tuotteelta odottaa.

– Elintarvikkeen nimi muodostetaan yleensä sen koostumuksen perusteella. Jos hunajavalmiste siis sisältää vaikkapa kuivattua mansikkaa tai mansikkamehutiivistettä sen nimi voisi olla Hunaja-mansikkavalmiste tai käyttötarkoituksen mukaan Hunaja-mansikkalevite. Mikäli hunajaan on lisätty kuitua, nimi voisi olla Hunaja-kuituvalmiste.

– Jos hunajaan lisätään aromia, joka ei ole tuotteessa merkittävä ainesosa mutta vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen, tuote tulisi nimetä käyttäen apuna makuinen-sanaa. Esimerkiksi: Mansikanmakuinen hunajavalmiste.

– Tuotteella voi olla myös markkinointinimi, kuten Hunninki, tällöin etiketissä on kuitenkin kerrottava yhtä suurin kirjaimin tuotteen kuvaava nimi: Hunninki – inkiväärin makuinen hunajavalmiste.

Hunajavalmisteen nimi ei voi olla esimerkiksi Mansikkahunaja. Tällöin kuluttajalle voi syntyä mielikuva, että kyseessä on lajihunaja.

Hunajasta annetun asetuksen mukaan (KTMa 447/2003, liite 2) hunajaan ei saa olla lisättynä mitään muita ainesosia. Tuotteet, joihin lisätään muita ainesosia, on nimettävä niin selkeästi, että nimi yksilöi sen täsmällisesti ja erottaa sen muista tuotteista, joihin se muuten voitaisiin sekoittaa. Tästä periaatteesta koskien elintarvikkeen nimen muodostamista on säädetty pakkausmerkintäasetuksessa.

Ruokaviraston keväällä 2019 päivittämä Elintarviketieto-opas neuvoo myös hunajavalmisteiden nimeämisessä.

SML:n esitys hunajavalmisteiden pakkausmerkinnöistä

Ravintoarvomerkintä ja hunajavalmisteet

Ravintoarvomerkintä on pakollinen hunajavalmisteissa 13.12.2016 alkaen. Käytännössä ravintoarvo on yleensä sama kuin tavallisella hunajalla, sillä aromiaineita ja vastaavia on tuotteissa niin pieniä määriä.

Vähimmäissäilyvyysaika

Valmistajan tai pakkaajan tehtävänä on selvittää elintarvikkeen säilyvyys ja tällä perusteella ratkaista, millainen päiväysmerkintä pakkaukseen on tehtävä. Päiväys on tehtävä siten, että elintarvike ainakin siihen asti säilyttää sille tyypilliset ominaisuudet (esimerkiksi värin tai maun).

Koska hunajavalmisteet poikkeavat toisistaan, niin yleistä vähimmäissäilyvyysaikaa ei voida määritellä. Sen määrittäminen on siis valmistajan tai pakkaajan tehtävä.

Muista varoitusmerkinnät

Hunajassa on oltava merkintä: Vain yli yksivuotiaille. Tämä koskee myös hunajavalmisteita.

Lisäksi inkivääriä sisältävissä hunajavalmisteissa on suotavaa olla erillinen varoitusmerkintä raskaana olevia varten. Ruokavirasto pitää varovaisuusperiaatteen mukaisesti tarkoituksenmukaisena, että odottavia äitejä varoitetaan inkiväärivalmisteiden käytöstä erillisellä pakkausmerkinnällä. Selvää rajaa siitä, miten paljon inkivääriä hunajavalmisteessa saa olla ilman varoitusmerkintää, ei ole. Jos inkivääriä on vain hyvin vähän eli mausteeksi, ei varoitusmerkintä ole pakollinen. Varmuuden vuoksi merkintä kuitenkin kannattaa laittaa kaikkiin inkivääriä sisältäviin hunajavalmisteisiin.

Merkintä: ”Ei suositella raskaana oleville”

Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta.