Hunajan pakkausmerkinnät

Hunajan nimeäminen

Hunajan nimeämiseen ja laatuun liittyviä tarkempia tietoja on löydettävissä hunaja-asetuksesta.
Tutustu myös Ruokaviraston elintarviketieto-oppaaseen sekä SML:n ohjeeseen hunajan pakkausmerkinnöistä.

Hunaja-nimen lisäksi voidaan käyttää myös tarkempia nimiä:
Alkuperän mukaiset päälajit

  • kukkaishunaja
  • mesikastehunaja

Tuotantotavan mukaiset päälajit

  • valutettu hunaja
  • lingottu hunaja
  • puristettu hunaja

Muita mahdollisia nimiä hunajan käsittelytavan tai laadun mukaisesti: suodatettu hunaja, kennohunaja, palahunaja ja taloushunaja. Tuotteista, joihin on lisätty esim. aromia, ei voida käyttää nimeä ”hunaja”. Tällöin kyse on hunajavalmisteesta, joka pitää nimetä omalla tavallaan (esim. sitruunanmakuinen hunajavalmiste).

Raakahunaja-termiä ei ole hunaja-asetuksessa eikä sille ole virallista määritelmää. Siksi sitä ei voi käyttää hunajapakkauksissa

Hunajapakkauksen merkinnät

Elintarvikkeen nimi (pakollinen)

Hunajatai nimi kukka- tai kasvialkuperän mukaan, jos tuote on kokonaan tai pääasiallisesti peräisin ilmoitetusta lähteestä, ja jos sillä on lähteen organoleptiset, fysikaaliskemialliset ja mikroskooppiset ominaisuudet tai seudullisen, alueellisen tai topografisen alkuperän mukaan, jos tuote on kokonaan peräisin ilmoitetusta lähteestä.
Esim: Hunajaa, Savolaista hunajaa, Valosen Hunajatilan Hunajaa, Horsmahunajaa, Metsähunajaa, Kaupunkihunajaa.
Merkintätapaa ”Aitoa hunajaa” tai ”Raakahunajaa” ei saa käyttää.

Sisällön määrä (pakollinen)

Sisällön määrällä tarkoitetaan pakkauksessa olevan hunajan määrää pakkaushetkellä. Pakkausmateriaalin painoa ei saa sisällyttää ilmoitettuun sisällön määrään. Sisällön määrä sijoitetaan samaan näkökenttään tuotteen nimen kanssa. Hunajan kohdalla Suomessa käytetään painomittoja. Esim: 500 g, 450 g, jne…

Mittauslaitelain mukaan myös hunajantuottajan on käytettävä virallisesti tarkastettua vaakaa. Ohjeet löytyvät täältä.

Vähimmäissäilyvyysaika (pakollinen)

Elintarvikkeen pakkauksessa on ilmoitettava sen vähimmäissäilyvyysaika (”parasta ennen” -merkintä, ruotsiksi ”bäst före” ja englannniksi ”best before”). Sillä tarkoitetaan ajankohtaa, johon asti elintarvike oikein säilytettynä säilyttää sille tyypilliset ominaisuudet. Valmistajan tai pakkaajan tehtävänä on arvioida ja selvittää elintarvikkeen säilyvyys ja tuoteturvallisuus osana omavalvontajärjestelmää, ja tällä perusteella ratkaista, millainen päiväysmerkintä pakkaukseen on tehtävä. Hunajan tuottajan tulisi siis selvittää säilyvyyskokeilla, miten pitkään hänen hunajansa säilyy myyntikelpoisena. Mitään virallista ohjetta hunajan parasta ennen -päiväykselle ei ole.
Hunajan myyntiaikana käytetään monesti kahta vuotta pakkauspäivästä, vaikka se ei välttämättä ole oikea myyntiaika kaikille hunajaerille. Koska myyntiaika on enemmän kuin 18 kuukautta, merkinnässä riittää vuoden tarkkuus. Myös kuukausi ja vuosi -merkintää (08/15)  voi käyttää, jolloin sitä voi käyttää samalla myös pakkauserämerkintänä. Vähimmäissäilyvyysaika voidaan aina ilmoittaa muodossa päivä kuukausi ja vuosi (esim. 31.8.2024). Suosittelemme tätä merkintätapaa hunajalle.

Kun säilyvyysaika ilmoitetaan joko kuukautena ja vuotena tai pelkästään vuoden tarkkuudella, on lisättävä sana ”loppua” lisäämistä päiväyksen loppuun. Esimerkkejä:
parasta ennen 2015 loppua / bäst före slutet av 2015
parasta ennen heinäkuun 2015 loppua / bäst före slutet av juli 2015
parasta ennen 24.7.2015 / bäst före 24.7.2015

Pakkausajankohdan merkitseminen tuotepakkaukseen on vapaaehtoista.

Elintarvike-erän tunnus (pakollinen, mutta Parasta ennen -merkinnä voi korvata sen)

Elintarvike-erän tunnuksen perusteella voidaan määrittää erä, johon elintarvike kuuluu. Tunnuksen edessä on käytettävä L-kirjainta, jollei tunnus erotu selvästi. Elintarvike-erän tunnuksen sijasta voidaan käyttää säilyvyysaikaan liittyvää merkintää, kun parasta ennen -merkinnän tarkkuus on päivän tarkkuudella  eli muodossa ”Parasta ennen 31.8.2024”.

Alkuperämaa (pakollinen)

Alkuperämerkintä ilmaisee, mistä maasta hunaja on peräisin.
Alkuperämaa: Suomi
Tämän lisäksi alkuperää voi tarkentaa alueesta kertovalla merkinnällä (esim. savolaista, Lapin, turkulaista.)

Varoitusmerkintä (pakollinen)

Vain yli 1-vuotiaille – bara för över 1-åringar.
Varoitusmerkinnän puuttuminen on vakavin virhe, joka voi olla hunajan pakkausmerkinnöissä. Merkinnän puuttuminen voi johtaa jopa tuotteiden takaisinvetoon. Varoitusmerkinnän syy on hunajan botulismiriski.

Pakkaajan tiedot (pakollinen)

Valmistajan, pakkaajan tai Suomessa toimivan myyjän nimi, toiminimi tai aputoiminimi sekä osoite (niin että posti tulee perille); suositeltavaa myös puhelinnumero. Lisäksi voi kertoa esimerkiksi nettisivun osoitteen tai sähköpostiosoitteen.Esim.

Maija Mehiläinen, Mehiläiskuja 99, 00000 Mehilä
040–999 999. www.maijan-hunaja.fi

Kaksikielisyys (pakollinen)

Tiedot ovat pakollisia myös toisella kotimaisella kielellä. Jos hunajaa myydään vain yksikielisissä kunnissa, riittää, kun tiedot annetaan kyseisissä kunnissa käytettävällä kielellä.

Säilytysohje (suositeltava)

Säilytysohje merkitään tarvittaessa. Esim:
Säilytetään huoneenlämmössä. Pitkäaikainen säilytys viileässä ja kuivassa paikassa. Hunajaa voi myös pakastaa.

Käyttöohje, taustatiedot

Käyttöohjeita tai tietoja hunajan tuotantotavoista voidaan merkitä hunajapakkaukseen niin haluttaessa. Esim:
Leivonnassa 70 g hunajaa vastaa makeudeltaan 100 g sokeria. 1 dl hunajaa painaa 140 g.

Ainesosaluettelo ja ravintoarvomerkinnät

Hunajan ainesosia tai ravintoarvoa ei tarvitse ilmoittaa. Ravintoarvon pakollinen ilmoittaminen ei koske tuotteita, jotka koostuvat yhdestä ainesosasta.

Hunajavalmisteissa ravintoarvomerkintä on pakollinen 13.12.2016 alkaen.

Halutessaan hunajan pakkaaja voi ilmoittaa hunajan keskimääräisen sisällön ja ravintoarvon. Tiedot tähän löytyvät fineli.fi sivuilta

Lue lisää ravintoarvomerkinnästä Ruokaviraston elintarviketieto-oppaasta.

Mitä merkintöjä hunajapakkauksessa EI saa olla

Pakkausmerkintöjen lähtökohtana on se, etteivät ne johda kuluttajaa harhaan. Pakkausmerkinnät eivät siis esim. saa antaa vaikutelmaa,että kyseisellä purkilla on sellaisia erityispiirteitä, joita muilla suomalaisilla hunajilla ei ole, jos tosiasiassa kaikilla samanlaisilla hunajilla on kyseisiä erityispiirteitä.
Tämän vuoksi hunajassa ei voi olla esimerkiksi merkintöjä LISÄAINEETON tai GMO-VAPAA.

Myöskään ”Raakahunaja” ei ole sallittu hunajan kauppanimi. Hunajan kauppanimet on määritelty hunaja-asetuksessa. Hunajan käsittelytavoista (esim. ”purkitettu heti linkoamisen ja siivilöinnin jälkeen”) voi kertoa hunajapakkauksessa.

Hunajapakkauksessa ei saa käyttää terveys- ja ravitsemusväitteitä, koska niitä ei ole hyväksytty hunajalle.

Elintarviketietojen on oltava oikeellisia, selviä ja kuluttajan helposti ymmärrettäviä

Pakolliset elintarviketiedot on merkittävä näkyvään kohtaan helposti luettavalla, havaittavalla ja pysyvällä tavalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tarrakiinnitteistä etikettiä. Sen sijaan esimerkiksi lappu, joka on kiinnitetty purkkiin narulla,  ei täytä välttämättä pysyvyyden vaatimusta.

Pakkauksen pakolliset tiedot on kirjoitettava tekstillä, jonka x-korkeus on vähintään 1,2 mm. Poikkeuksena ovat pienet pakkaukset (suurimman pinnan pinta-ala pienempi kuin 80 neliösenttiä), joissa tekstin korkeudeksi riittää 0,9 mm.

Luettavuus tarkoittaa myös mm. sitä, että teksti erottuu selvästi taustastaan.