Suomalaisen laatuhunajan vaatimukset ja Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeus

Hunajan yleiset laatuvaatimukset on määritetty hunajadirektiivissä. Suomessa elintarvikkeena myytävän hunajan tulee täyttää vähintään EU-neuvoston hunajadirektiivin 74/409/ETY vaatimukset.

Ruokatieto Yhdistys ry ja Suomen Mehiläishoitajain Liitto ovat laatineet EU:n hunajadirektiiviä tiukemmat, Hyvää Suomesta -merkin käyttöön oikeuttavat laatuvaatimukset. Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeus edellyttää paitsi tavanomaista selvästi parempaa laatua, myös jatkuvaa laadun valvontaa. Laadun seurantatutkimukset teetetään ulkopuolisella laboratoriolla, ja tulosten perusteella ohjataan tuottajia käsittelemään hunajaa hellävaraisesti ja oikein.

Hyvää Suomesta -merkki hunajapakkauksessa kertoo ostajalle, että kyseessä on 100-prosenttisesti suomalainen korkealuokkainen luonnontuote – aito laatuhunaja.

Laatuhunajan vaatimukset

1. Hydroksimetyylifurfuraali eli HMF-pitoisuus kuvaa hunajan tuoreutta ja elinvoimaa. HMF muodostuu hunajaan sokerien hajoamistuotteena. Muodostumisnopeus riippuu säilytysajasta ja ennen kaikkea säilytyslämpötilasta niin, että lämpötilan nousu kiihdyttää HMF:n muodostumista. Direktiivin mukaan HMF saa olla hunajassa enintään 40 mg/kg, mutta laatuhunajalla enimmäispitoisuus on enintään 15 mg/kg. Hellävaraisesti käsitelty hunaja täyttää laatuhunajan HMF-vaatimuksen noin kolme vuotta.

2. Entsyymit tuhoutuvat herkästi hunajaa lämmitettäessä. Myös ne kuvaavat hunajan tuoreutta ja elinvoimaa. EU-direktiivin mukaan diastaasientsyymin pitoisuuden on oltava vähintään 8 Goethe-astetta. Useat maat ovat kuitenkin siirtyneet käyttämään invertaasientsyymin pitoisuutta laadun mittarina, koska se on selvästi herkempi hunajan kuumentamiselle kuin diastaasi. Alle 35 mg/kg pitoisuudet invertaasilla ovat merkkinä kovasta lämpökäsittelystä. Hunajan luontainen invertaasipitoisuus on yleensä yli 60 – 200 mg/kg.

3. Hunajan kosteuspitoisuuden tulisi olla 16,5 –17,5 %:in välillä. Käymisherkkyys lisääntyy nopeasti, kun hunajan kosteus ylittää 19 %. Hunajadirektiivin mukaan kosteuspitoisuuden tulee olla alle 21 %; kanervahunaja alle 23 %. Laatuhunajan saa olla kosteuspitoisuudeltaan enintään 19 %; kanervahunaja enintään 21 %.

4. Oleellinen osa laatuarvostelua on hunajan aistinvarainen arvostelu. Siinä tarkastellaan seuraavia pakkaukseen ja hunajaan liittyviä asioita: pakkaus- ja pakkaajamerkinnät, pakkauksen ulkonäkö ja laatu, käyminen, kerrostuminen, roskaisuus, käsittely, kiteytyminen ja kovuus sekä väri, haju, maku.

5. Suomalaisuus kontrolloidaan siitepölyanalyysin avulla sekä tarvittaessa muilla tarvittavilla toimenpiteillä, jotta voidaan olla varmoja hunajan alkuperästä.

6. Tarvittaessa tehdään lisäksi seuraavia analyysejä: sähkönjohtavuus ja tuhkapitoisuus, happopitoisuus, kiinteät aineet, jäämät, väärennöksiä epäiltäessä sokerikoostumus, proliini.

7. Pakattaessa juoksevaa hunajaa suositellaan, että hunajan pakkausmerkintöihin lisätään seuraavaa: Pakattu juoksevana – saattaa kiteytyä.

Laadun mittaaminen ja sanktiot

Aistinvarainen arviointi tehdään joko SML:n hunajan-tarkastustoimikunnan tai SML:n johtokunnan määräämän henkilön toimesta. Laboratorioanalyysit tehdään tarkoitukseen parhaiten sopivassa paikassa.

Mikäli valvonnassa havaitaan määräysten rikkomista, siitä rangaistaan. Kun kyseessä on väärennös tai sekoite, laatumerkin käyttöoikeus menetetään peruuttamattomasti. Muut rikkomukset aiheuttavat huomautuksen, ja kaksi huomautusta peräkkäisinä vuosina aiheuttaa merkin käyttöoikeuden menetyksen määräajaksi.

Näytteiden otanta

Näytteiden otetaan seuraavalla tavalla: pyydetään pakkaajilta ja/tai tuottajilta, kerätään kaupoista tai muulla sopivalla tavalla.

Laatumerkin käyttöoikeus

Merkin käyttöoikeus myönnetään tuottajalle ja/tai pakkaajalle anomusta vastaan korvauksetta. Anomuksen mukana lähetetään vähintään 300 g tölkki hunajaa, joista voidaan alustavasti todeta tuotteen hyväksyntä laatujärjestelmään. Laatumerkin käyttäjistä pidetään kortistoa, jonka avulla todennetaan merkillä varustettujen tölkkien osto-oikeus. Merkillä varustettua tölkkiä ei saa käyttää, mikäli käyttöoikeutta ei ole myönnetty tai se on evätty.

Muilta osin noudatetaan yleisiä Hyvää Suomesta -merkin sääntöjä.

Hunajan laatuvalvontaa koskevat valitukset tulee osoittaa SML:n johtokunnalle.

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry.

Ullanlinnankatu 1 A 3

00130 Helsinki

Puh. 010 387 4770 tai 044 306 3200

Sähköposti: sml@hunaja.net

Ruokatieto Yhdistys ry.

Vanha Talvitie 2 A 16

00580 Helsinki

Tästä Laatusäännöt Hyvää Suomesta merkkin käyttöön pdf:nä