Luomuhunajan tuotanto

© Virpi Aaltonen / SML ry

Luomu on valvottua tuotantoa: mehiläishoitajan pitää täyttää tietyt ehdot ja hänen toimintansa tarkastetaan vuosittain. Luomutuotantoa valvoo Suomessa Ruokavirasto. Tavanomaisessa mehiläistarhauksessa ei ole vastaavia ehtoja eikä valvontaa. Melkein luomua ei siis ole olemassa.

EU:n luomudirektiivi on sama kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Uudet luomutuotannon säädökset ovat astuneet voimaan 1.1.2022 ja niiden perusteella laaditut luomumehiläishoidon ehdot löytyvät Ruokaviraston sivuilta

SML on laatinut Ruokaviraston ehtojen lisäksi ohjeita luomuehtojen noudattamisesta. Ohjeista löytyy ehdotuksia vahan vaihtamisesta luomuvahaksi, luomumehiläisten keruualueiden kartoittamisesta ELY-keskuksille, runko mehiläishoidon luomusuunnitelmalle ja esimerkki katelaskelmasta. Ohjeet ovat vapaasti kaikkien tarvitsevien käytettävissä. Tässä lisäksi ohjeissa oleva luomusuunnitelman runko word-tiedostona, josta pääsee muokkaamaan oman version.

Esitys luomuhunajan tuotantoehdoista löytyy täältä.

Luomuhunajan pakkausmerkinnöistä löytyy tietoa täältä.