Muiden mehiläispesän tuotteiden kerääminen

Mehiläispesistä voidaan kerätä useita muita tuotteita hunajan lisäksi.

Siitepölyrakeita voidaan kerätä kaikista pesistä. Keruussa pitää kuitenkin huomioida pesän oma siitepölyn tarve, jotta sikiöille riittää ruokaa. Ohjeita siitepölyn keräämiseen, käsittelyyn ja hyödyntämiseen löytyy täältä.

Koska siitepöly on korkean proteiinipitoisuuden takia helposti pilaantuvaa, mehiläiset säilövät sen meden avulla kennoihin, jossa se muuttuu maitohappokäymisen ansiosta hyvin säilyväksi pergaksi. Pergaa voidaan ottaa talteen romutettavilta kakuilta ja hyödyntää joko ihmisen tai mehiläisten ravintona. Ohjeita pergan talteenottoon, käsittelyyn ja hyödyntämiseen löytyy täältä.

Propolis on tärkeä mehiläisten kemiallinen ase mikrobeja vastaan. Mehiläishoitajat keräävät sitä talteen pesäkaluston puuosista tai sitä voidaan kerätä pesän päälle laitettavilla verkoilla. Lisätietoa propoliksen hyödyntämiseen löytyy täältä.

Royal jelly on monelle käsitteenä tuttu, mutta harvat tietävät, että se on emomaitoa, jota työmehiläiset syöttävät emokennoissa oleville toukille. Suomessa emomaidon tuottajia on vähän, mutta täältä löytyy ohjeet sen keräämiseen ja käsittelyyn.

Mehiläismyrkyn keräämiseen on innostunut joitakin mehiläishoitajia parin viime vuoden aikana. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi mehiläismyrkkyallergian siedätyshoidoissa ja kosmetiikassa. Lisää tietoa sen talteenotosta on täällä.

Kaikista tunnetuin mehiläispesien tuote hunajan lisäksi on mehiläisvaha. Myös mehiläishoitajat osaavat kerätä pesistä kaikki vahat talteen, koska vahaa voidaan kierrättää uudelleen takaisin pesiin vahapohjukkeina. Mehiläisvahan kierrätysohjeita ja analyysituloksia löytyy täältä.

Uusin pesäntuote, jota Suomessa on alettu hyödyntää, ovat kuhnuritoukat. Niitä poistetaan mehiläispesästä kesän mittaan osana mehiläisessä loisivan varroapunkin torjuntaa. Kun kuhnuritoukkien myynti ihmisravinnoksi sallittiin EU:ssa syksyllä 2017, niistä on alettu valmistaa ruokaa myös ihmisten syötäväksi. Tietoa kuhnureiden valmistuksesta kuultiin SML:n Talvipäivien luennolla. Yksinkertainen ohje kuhnureiden valmistukseen löytyy myös Hyönteiskokki.fi-sivustolta.

Perustietoa kuluttajille näistä tuotteista on koottu muut mehiläistuotteet osioon.

© Tarja Ollikka / SML ry
© Tarja Ollikka / SML ry

Kuvat: © Tarja Ollikka / SML ry