Karhut

Ilmoita karhuvahinkosi myös SML:n karhukarttaan.

Karhut tuhoavat vuosittain 200-250 mehiläisyhteiskuntaa. Vahinkoja kohdanneen tarhaajan taloudelliset menetykset ovat mittavat etenkin ammattitarhaajilla, joilla hunajalle oppinut karhu aiheuttaa suurta vahinkoa useilla tarhoilla. Yhteiskuntien ja kaluston lisäksi vahinkojen selvittelyssä ja jälkihoidossa sekä tarhojen suojaamisessa kuluu arvokasta työaikaa. Karhuista vain hyvin pieni osa oppii hunajakarhuksi. Kun karhu on päässyt hunajan makuun se voi mennä tarhalle sähköaidasta huolimatta.  Siksi tehokkainta onkin estää vahingot ennalta ja tarvittaessa poistaa vahinkoa aiheuttavat yksilöt.

Ilmoita karhuvahingot SML:n karhukarttaan!

SML pyytää tarhaajia ilmoittamaan kaikki tapahtuneet karhuvahingot liiton toimistoon joko netissä olevalla karhuvahinkojen ilmoituslomakkeella tai puhelimitse numeroon 010 387 4770. SML seuraa aktiivisesti vahinkojen kehittymistä. Karhukartan tietojen avulla SML kehittää yhteistyössä viranomaisten kanssa karhuvahinkojen ennalta ehkäisyä ja neuvottelee vahinkokorvauksista.

Karhuvahinkoja koskevaa neuvontaa antaa Maritta Martikkala, 050 3030890 maritta.martikkala(at)hunaja.net.

SML:lle ilmoitettujen karhuvahinkojen karttaa pääset katsomaan tästä.  Karhukartan alapuolella olevaa vuosilukua klikkaamalla näet kunkin vuoden vahingot.

Kartta

SML:n karhukartasta näet tietoa kaikista tapahtuneista karhuvahingoista. Voit selata myös aiempien vuosien vahinkotapahtumia.

Karhuvahinkojen korvaukset

Karhuvahinkoihin on oikeus hakea korvausta, vaikka vahinkoja olisi vain yksi. Vahingot korvataan aina, kun vahingon kokonaismäärä ylittää 170 euroa. Myös aitatarpeet korvataan. Tarhauksesi laajuudella ei ole merkitystä: kaikki tarhaajat voivat hakea karhuvahinkokorvausta.

Maaseutuelinkeinoviranomainen järjestää aina maastotarkastuksen, josta tehdään arviokirja. Tarhaajalla on mahdollisuus lausua oma näkemyksensä vahingosta tähän arviokirjaan. Maksettavat korvaussummat perustuvat riistalain asetukseen vuodelta 2018.

Vahinkoilmoitus tehdään joko Ruokaviraston lomakkeella 131 tai Vipu-palvelussa. Ilmoitus toimii näin myös korvaushakemuksena.

Riistakeskus hankkii vuosittain riittävän määrän sähköaitoja karhuvahinkojen ennalta ehkäisyyn. Tarhaaja voi tilata sähköaitatarpeet suoraan Farmcomp Oy:ltä. Aitatarpeet lähetetään veloituksetta lukuun ottamatta virtalähdettä, joka kuuluu tarhaajan omavastuuseen ja on siten hankittava itse.

Karhunmetsästys ja vahinkokarhun kaataminen

Suomen riistakeskus myöntää vuosittain kannanhoidollisia poikkeuslupia karhun metsästykseen. Se voi hakemuksesta myöntää myös vahinkoperusteisia poikkeuslupia mm. merkittävän vahingon estämiseksi. Poikkeuslupa voidaan myöntää vain alueelli­sesti rajatulle alueelle ottaen huomioon turvattavien kohteiden (esim. mehiläispesien) sijainti. Rajauksessa voidaan ottaa huomioon ko. suurpedon elinpiiri ja mahdollinen liikkumisalue pyynnin aikana.

Jotta pyynti kohdistuisi tiettyyn yksilöön tai tiettyihin vahinkoa aiheuttaviin yksilöihin, vahinkoperusteinen poikkeuslupa myönnetään korkeintaan 14 vuorokauden ajaksi. Lue yleisohje karhun kaadon poikkeusluvan hakemisesta.