EKM-saneerausohjeet

Jos mehiläispesän hunajanäytteessä löytyy Paenibacillus larvae itiöitä (kliinistä tai piilevää esikotelomätää = EKM), tulee pesät saneerata, jotta itiöiden leviäminen estyy. Pesät kannattaa saneerata hyvissä ajoin ennen talvimehiläisten kehittymistä. Näin mehiläispesä ehtii vahvistua ja valmistautua talvehtimaan. Saneeraa pesät viimeistään 20.7., Pohjois-Suomessa jo viikkoa aiemmin.

Jos epäilet EKM:ää, lähetä hunajanäyte, jonka mukana on tutkimuslähete, Ruokaviraston Kuopion laboratorioon. (kts. ajanmukaiset ohjeet Ruokaviraston sivuilta).  Pyydä tarvittaessa apua SML:n mehiläishoidon neuvojalta tai paikallisyhdistyksen tautivastaavalta.

Saneerauksen suorittaminen:

1. Pesän eli yhteiskunnan saneeraaminen:

Mehiläiset siirretään desinfioituun kalustoon uusille pohjukkeille harjaamalla. Tuoretta roiskuvaa hunajaa ei saa siirtyä mukana. Tämän voi tehdä yksi- tai kaksivaiheisesti tai sikiöt säästävällä tavalla. Huom! Jos pesässä rajuja EKM-oireita/todella vähän mehiläisiä/ tarhauksessa tai alueella erittäin vähän esikotelomätää, kannattaa pesä hävittää kokonaan (= mehiläiset tapetaan, sikiökakusto poltetaan ja muut kakut sulatetaan).

2. Kaluston ja kakuston saneeraaminen

Puhdista kalusto eli laatikot, pohjat sulkuristikot ja kaikki mehiläisten kanssa kosketuksissa ollut materiaali perusteellisesti. Kakustosta hävitetään kaikki sikiöidyt sekä siitepölyä ja hunajaa tai talviruokaa sisältävät kakut. Puhtaat kakut, joissa ei ole ollut yhtään sikiöintiä eikä niissä ole siitepölyä (ei yhtään palleroa) voidaan desinfioida ja käyttää saneerauksen jälkeen tarhauksessa. Lingotut hunajakakut on ehdottomasti liuotettava ja pestävä puhtaiksi (poista myös kaikki siitepöly).

Pelkät kehät voi käyttää uudelleen, kun niistä ensin sulatetaan vaha ja ne keitetään sen jälkeen 2 % lipeä – tai 6 % soodaliuoksessa 5 – 10 min ajan.

Pesäosastot, pohjat ja välikatot voi desinfioida siten, ettei niistä ole enää taudin leviämisriskiä. Ensin tulee aina poistaa villirakenne, hunaja ja propolis. Sen jälkeen puukaluston voi liekittää siten, että puu tummuu. Kaluston voi harjata kuumalla vedellä ja konetiskiaineella. Virkon S 2 % sumutus auttaa myös.

Hanskat ja pesätaltta eivät ole merkittävä riski tautien siirtämiseen, mutta niidenkin puhdistaminen sairastuneiden pesien hoitamisen jälkeen on suositeltavaa. Jos kuitenkin kaivelet taltalla kuolleiden toukkien toukkajäännöksiä, niin desinfioi taltta huolellisesti.

Saneeraustekniikoita on erilaisia: pesän voi saneerata yksi- tai kaksivaiheisesti tai sikiöt säästävästi.

I Yksivaiheinen pesän saneeraaminen

1.      Varaa uusi puhdas pesälaatikko(t), pohja ja katto, jotka ovat mielellään ulkomuodoltaan ja väritykseltään samanlaiset kuin entiset. Pesälaatikkoon laitetaan vain puhtaita pohjukkeita.

2.      Aseta lentoaukon eteen esim. iso pahvi tai levy, jota pitkin mehiläiset pääsevät kävelemään lentoaukosta sisään.  Käytä mahdollisimman vähän savua.

3.      Harjaa mehiläiset kakku kerrallaan hunajaa tai mettä roiskimatta pesän eteen. Aseta emo suoraan pesään löydettäessä. Harjaa varovasti, jos et etsi tai löydä emoa, joka tällöin kävelee työläisten mukana puhtaaseen pesään.

4.      Vie kaikki kakut sulatukseen mehiläistiiviisti. Hunajat voi lingota käyttöön ennen sulatusta. Muu kalusto viedään puhdistukseen ja desinfiointiin.

5.      Anna mehiläisten tyhjentää mesikuvun ruokavarasto kennoston rakentamiseen eli älä ruoki noin vuorokauteen, vaikka kelit olisivat huonot. Mehiläiset siis nälkiinnytetään ja oikea hetki aloittaa ruokinta on se kun muutama mehiläinen on jo tipahtanut porukasta. Täydellä mesikuvulla saattaa kestää parikin päivää ennen kuin lisäruokaa tarvitaan. Pyydystetylle parvelle tehdään samoin. Ruoki sitten tarvittaessa pienillä annoksilla talviruokaliuosta.

II Kaksivaiheinen pesän saneeraaminen

Pesän saneeraus kannattaa tehdä kaksivaiheisena, jos pesästä löytyy kuolleita toukkia tai tarhauksessasi tai alueella on erittäin vähän esikotelomätää. Toimenpiteet kuten yksivaiheisessa pohjukkeille siirrossa paitsi että työ tehdään kahteen kertaan ja ensimmäisessä vaiheessa käytetään ns. liuskapohjukemenetelmää.

a. Tee saneeraus kuten yksivaiheisessa saneerauksessa, mutta käytä liuskapohjukkeita.  Puhtaassa laatikossa on siis vain kehät, joissa parin sentin liuska pohjukevahaa. Tavoitteena on saada mehiläiset rakentamaan villirakennetta, jolloin mesikuvut tyhjenevät tehokkaasti hunajasta ja itiöistä.

b. Noin vuorokauden kuluttua mehiläiset ravistellaan tai harjataan kokonaisille pohjukkeille kuten yksivaiheisessa saneerauksessa. Aloitetaan ruokinta. Tulokset ovat huomattavasti paremmat kuin yhden kerran saneerauksessa. Huom! Seuraa mehiläisten vointia nälkiinnyttämisen aikana!

III Sikiöt säästävä pesän saneeraus saneeraustornin avulla

Säästävässä saneerauksessa ­ annetaan poistettavien sikiökakkujen sikiöiden ensin kuoriutua ja kakut sulatetaan vasta sen jälkeen. Pesät, joissa vähän itiöitä tai vain muutama kuollut toukka, voidaan saneerata niin, että sikiökakuista tehdään ns. saneeraustorni. Tämä tarkoittaa sitä, että pohjukkeille siirron yhteydessä jätetään pesästä poistettaville sikiökakuille vähän mehiläisiä ja nämä sikiökakut kootaan yhteen laatikkoon/laatikoihin. Saneeraustornista muodostuu näin uusi yhteiskunta, koska ne kasvattavat itselleen emon. Kolmen viikon kuluttua, kun kaikki sikiöt ovat kuoriutuneet ja pesässä on nuori emo, tehdään pesälle saneeraus kuten yksivaiheisessa saneerauksessa. Kaikki kakut viedään sulatukseen ja kalusto desinfioidaan.  Huomaa, että saneeraustorni olisi hyvä viedä vähintään kolmen kilometrin päähän ryöstön estämiseksi. Ryöstövaara on erittäin suuri, eikä uusi saneeraustorni edes huomaa tulleensa ryöstetyksi kun sen mehiläiset ovat nuoria ja ehkä monen pesän mehiläisiä. Muista pienentää lentoaukko parin sentin levyiseksi.

IV Sikiöt säästävä pesän saneeraus poistamalla emo

Sikiöt voidaan säästää myös niin, että sanaarattavan yhteiskunnan emo poistetaan ja siitä tehdään jaoke itiöttömästä yhteiskunnasta otettujen mehiläisten ja sikiöiden avulla uudelle tarhalle puhtaaseen laatikkoon. Saneerattavan yhteiskunnan annetaan kasvattaa itselleen uusi emo ja kolmen viikon kuluttua yhteiskunta saneerataan kuten kohdassa I. Uusi emo on juuri aloittamassa munintaa, mutta kaikki sikiöt ovat ehtineet syntyä. Hunaja voidaan käyttää normaalisti eli hunajakakut voidaan lingota ennen sulatusta, mutta niitä on käsiteltävä mehiläistiivisti kuljetettaessa. Kakusto ja kalusto desinfioidaan kuten muissakin kohdissa. Tämä saneeraustapa on käyttökelpoinen alkukesän saneerauksessa.

Jatkotoimenpiteet

Huolehdi hyvästä vahakierrosta ja poista pesästä vuosittain 10 – 15 kakkua / pesä /vuosi, vähintään niin kauan kun viimeisestä tautihavainnosta on 4 vuotta, mielummin aina.

Ole yhteydessä naapuritarhaajiin, jotta tiedät ympäristön tautitilanteen.

Ota myös itse EKM-näytteet säännöllisesti.

Pieni itiömäärä ei välttämättä näy mitenkään yhteiskunnan hyvinvoinnissa, mutta yhdessä jonkun stressitekijän, esim. korkean varroamäärän kanssa, tauti voi puhjeta kliiniseksi.

Lisätietoja:

SML:n mehiläishoidon neuvoja Maritta Martikkala, puh. 050-3030 890, email: maritta.martikkala(at)hunaja.net