Neuvojan ajankohtaistuntien nauhoitteet

Ajankohtaistunti 27.3.2023. Aiheena kevään eteneminen, ensi toimet mehiläistarhalla sekä pienimuotoisen toiminnan verotusasioita.

Ajankohtaistunti 11.4.2023. Aiheena karhuvahinkojen ennaltaehkäisy ja uudistettu karhukartta sekä keskustelua ajankohtaisista hoitotoimista.

Ajankohtaistunti 24.4.2023. Aiheena keväthoito ja talvitappiot.

Ajankohtaistunti 3.5.2023. Aiheena pesien osto ja myynti sekä tautien tunnistaminen.

Ajankohtaistunti 15.5.2023. Aiheena mehiläispesän muut tuotteet ja niiden tuottaminen. Anneli Salonen

Ajankohtaistunti 29.5.2023. Aiheena ajankohtaiset hoitotoimet ja pesän kosteuden hallinta.

Webinaari mehiläispesätuen hakemisesta 5.6.2023. Asiantuntijana Vuokko Mähönen Pohjois-Savon ELY-keskus

Ajankohtaistunti 12.6.2023. Aiheena ajankohtaiset hoitotoimet kuten parveilu ja yhteiskunnan veden tarve sekä kehien desinfiointi lipeäkeitolla.

Ajankohtaistunti 5.7.2023. Aiheena parveilu, lisätila, ilmanvaihto, vesilähde ja emo-ongelmat.

Ajankohtaistunti 24.7.2023. Aiheena hunajan poisotto, ruokinnan aloitus, sokeriliuoksen valmistu, varroan torjunta.

Ajankohtaistunti 21.8.2023. Aiheena on talvehtimaan kykenevä yhteiskunta ja hunajan hallittu kiteyttäminen.

Ajankohtaistunti 31.8.2023. Aiheena hunajan laatu ja kaluston/kakuston huoltotoimet.

Ajankohtaistunti 25.9.2023. Aiheena syys-lokakuun ajankohtaiset hoitotoimet ja sisätalveutus.

2022

Ajankohtaistunti 4.4.2022. Aiheena kevään hoitotoimet mm. ruokinta, tilan antaminen ja varroan torjunta tukokuussa.

Ajankohtaistunti 25.4.2022. Aiheena lisätilan antaminen, kaksiemokunta, muurahaiset ja talvitappioiden ilmoittaminen.

Ajankohtaistunti 2.5.2022. Aiheena mehiläispesän ilmanvaihto eri vuodenaikoina.

Ajankohtaistunti 9.5.2022. Aiheena kevättarkastus ja kuhnurimunijaemo sekä pesien ostaminen ja siirto omalle tarhalle.

Ajankohtaistunti 16.5.2022. Aiheena karhuvahingot mehiläistarhoilla, karhuvahinkojen ennaltaehkäisy ja korvaukset. Lopussa keskustellaan myös mm. kaksiemokuntaan liittyvistä hoitotoimista.

Teknisten ongelmien vuoksi tästä välistä puuttuu nauhoitteita.

Ajankohtaistunti 27.6.2022. Aiheena lisätilan antaminen ja emon vaihtaminen. Keskustellaan myös yhteiskuntien hoitamisesta helteellä.

Ajankohtaistunti 8.8.2022. Aiheena lingottujen kehien säilytys, talviruokinta ja elokuun varroatorjunta.

Ajankohtaistunti 22.8.2022. Aiheena kertausta hunajan laatuun liittyvistä asioista, ruokinnan haasteita ja heikkojen pesien yhdistäminen.

Ajankohtaistunti 12.9.2022. Aiheena ruokinnan lopettaminen ja muuta talveuttamiseen liittyvää valmistelua.

Ajankohtaistunti 9.11.2022. Aiheena myöhäissyksyn varroatorjunta ja pesän talvisuojauksia.

2021

Ajankohtaistunti 12.4.2021, klo 15-16

Aiheena ajankohtaiset hoitotoimet.

Ajankohtaistunti 19.4.2021

Aiheena kaupunki ja erityisesti kattomehiläistarhaus sekä ajankohtaiset hoitotoimet.

Vierailijana Merja-Riitta Laurila

Ajankohtaistunti 3.5.2021

Talvitappiot ja ajankohtaiset hoitotoimet.

Ajankohtaistunti 10.5.2021

Kevättarkastus. Ekm ja toukkamätä

Ajankohtaistunti 17.5.2021

Aloittelijan ohdakkeinen tie ja ajankohtaiset hoitotoimet.

Vierailijana Anneli Salonen

Ajankohtaistunti 24.5.2021

Ajankohtaiset hoitotoimet ja pesätukihakemus.

Vierailija Vuokko Mähönen neuvoo pesätukihakemuksen tekoa.

Ajankohtaistunti 31.5.2021

Ajankohtaiset hoitotoimet mm. parveilu ja parvisovellus parvien kiinnottamiseessa, laatikoiden lisääminen ja vaihto Farrar-Langstroth.

Ajankohtaistunti 7.6.2021

Lisätilan antaminen ja parveilu, jota jo aika paljon Etelä.Suomessa esiintyy.

Parveilun estotoimet. Kalkkisikiö.

Ajankohtaistunti 14.6.2021

Ajankohtaiset hoitotoimet. Pääsatoaika, jaokkeen teko.

Ajankohtaistunti 21.6.2021

Camilla Elf pitää ruotsinkielisen neuvojan puolituntisen klo 17 alkaen

Ei nauhoitetta!

Ajankohtaistunti 26.7.2021, klo 15-16

Aiheena ajankohtaiset hoitotoimet ja emon antaminen/vaihtaminen.

Ajankohtaistunti 2.8.2021, klo 15-16

Varroan torjunta. Ruokinta.

Ajankohtaistunti 16.8.2021, klo 15-16

Ajankohtaiset hoitotoimet. Hunajan käsittely. Kakuille kiteytynyt hunaja.

Ajankohtaistunti 23.8.2021, klo 15-16

Ajankohtaiset hoitotoimet. Myöhäinen parveilu, ruokinta ja talveen valmistautuminen.

Ajankohtaistunti 13.9.2021, klo 15-16

Ajankohtaiset hoitotoimet. Vahakoisa, hiiret ja niiltä suojaaminen.

Ajankohtaistunti 25.10.2021, klo 15-16

Ajankohtaiset hoitotoimet. Talvipallo, OH-käsittely ja punkkien laskenta.

Kalvot on tekstitetty suomeksi ja ruotsiksi.

2020

Ajankohtaistunti 27.4.2020

Esityksessä puhutaan perusasioita yhteiskunnan kehityksestä erityisesti keväällä.

Kysymyksissä puhutaan talviruoan poistamisesta, jotta se ei sekoitu hunajaan ja kuhnurikakun asettamisesta sekä kuhnuritoukkien poistamisesta. Lisäksi keskusteltiin pussisikiötaudista muutama sana.

Ajankohtaistunti 4.5.2020

Tänään aiheina, kevättarkastus, pörriäiset rakenteissa ja karhuvahingot.

Ajankohtaistunti 11.5.2020

Tämän päivän aihe käsittelee parveilun syitä ja ennaltaehkäisevää hoitoa.

Ajankohtaistunti 18.5.2020

Viikon aikana tulleiden kysymysten lisäksi käsitellään tilannetta, jossa parveilun ensimmäisiä merkkejä näkyy. Mitä ne merkit ovat ja mitä on tehtävissä?

Ajankohtaistunti 25.5.2020

Parveiluaihe jatkuu. Parven kiinniottaminen ja muut ajankohtaiset kysymykset.

Ajankohtaistunti 1.6.2020

Tänään puhuttiin laatikoiden lisäämisestä ja siitä, että mitä tehdään, jos pesästä ei löydy emoa. Lopuksi puhuttiin vähän kalkkisikiötaudista.

Ajankohtaistunti 8.6.2020

Puhuttiin paikoiten jo alkaneesta tai kohta alkavasta pääsatoajasta ja toukkamätäsairaudesta.

Ajankohtaistunti 15.6.2020

Anneli Salonen kertoi siitepölyn keräämisestä.

Ajankohtaistunti 22.6.2020

Ajankohtaiset aiheet. Jaokkeen teko.

Ajankohtaistunti 13.7.2020

Laatkon lisäys emo ylhäällä ja emo alhaalla hoitotavoissa. Emon vaihtaminen yhteiskuntaan.

Ajankohtaistunti 10.8.2020

Aiheena tänään mitä toimenpiteitä nyt, jotta yhteiskunta talvehtisi hyvin. Keskusteltiin ruokinnasta ja emon vaihtamisesta.

Ajankohtaistunti 17.8.2020

Aiheena oli hunajan ominaisuudet, laatu ja laatuun vaikuttavat asiat. Myös lämmittämisen vaikutuksista hunajan laatuun puhutaan. Lopussa kerrotaan lentoaukolle laitettavasta tunnelista, jonka avulla voi estää heikon yhteiskunnan joutumisesta ryöstön kohteeksi.

Ajankohtaistunti 24.8.2020

Tänään puhuttiin hunajan hallitusta kiteyttämisestä, pesien yhdistämisestä syksyllä ja muuta ajankohtaista

Ajankohtaistunti 31.8.2020

Aiheena karhuvahingot ja karhuaitaukset ja muut mahdolliset toiveet. Keskusteltiin myös ruokintasokerin säilyvyydestä, pesälaatikon mallista ja hunajan kuivatuksesta.

Ajankohtaistunti 7.9.2020

Talveutukseen liittyviä ajankohtaisia hoitotoimia. Kaluston valintaa ja muita kysymyksiä. Talveutuksen riskitekijöitä.

Ajankohtaistunti 5.10.2020

Tänään aiheena oli lingottujen kakkujen säilytys, etikkahappokaasutus ja romuvahojen sulatus.

Ajankohtaistunti 18.11.2020

Aiheena oli varroan torjunta, vuoden viimeinen hoitotoimenpide eli oksaalihappokäsittely.