Kasvitautien biologinen torjunta mehiläisten avulla

© Tarja Ollikka/SML

Mansikan ja vadelman harmaahometta voidaan torjua mehiläisten levittämän torjunta-aineen avulla. Vuonna 2016 mehiläisten avustaman torjuntatyön mahdollisuus laajeni myös omenan siemenkotamätään.

Mehiläisten levittämä aine on suomalaisyrityksen kehittämä valmiste, joka sisältää suomalaisesta viljelymaasta eristetyn sienen rihmastoa ja itiöitä. Valmiste on hyväksytty kasvinsuojeluaineeksi, ja sen käyttö on sallittu myös luomutiloilla. Sen torjuntateho perustuu siihen, että sieni valtaa kasvin kukkapohjuksen ja vie näin elintilan kehittyvää marjaa tai hedelmää vioittavilta taudinaiheuttajilta. Mehiläiset siirtävät kehonsa karvoissa valmisteen suoraan kukkiin pesän suuaukolle asetettavasta vektorilevittimestä eli vekottimesta (ks. alla).

Käytettävä valmiste ei ole vaarallinen mehiläisille eikä siitä myöskään ole haittaa ympäristölle, ihmisille tai pesästä saatavalle hunajalle.

Tukea viljelijälle

Viljelijät voivat hakea korvausta käyttäessään yllä kuvattua biologisen torjunnan menetelmää. Kyseessä on maatalouden ympäristökorvauksen toimenpide Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu, Ryhmä 1. Tuen saanti vaatii sitoutumista ja vähintään 2 pesää/hehtaari. Viljelijällä on myös oltava todistus mehiläispesistä (esimerkiksi kirjallinen pölytyspalvelusopimus) ja muistiinpanot levityksen silmämääräisestä seurannasta. Korvaus on ollut 500 euroa vuodessa/hehtaari. Tarkista hakuohjeet ja tuen suuruus Ruokaviraston sivuilta.

Vekotin pesän lentoaukolla © Tarja Ollikka/SML

Vektorilevitin

Vektorilevitin eli vekotin on mehiläispesän lentoaukolle asetettava laite, jossa olevaan laatikkoon biologinen torjuntavalmiste laitetaan. Mehiläiset saavat valmistetta kehonsa karvoihin poistuessaan laitteen läpi pesästä, ja ne kuljettavat valmisteen pölytettävän kasvin kukkiin. Pesään mehiläiset palaavat eri tietä, joten torjunta-ainetta ei kulkeudu pesään sisälle.

Viljelijä hankkii levittimen ja torjuntavalmisteen sekä hoitaa valmisteen lisäämisen levittimeen päivittäin, ellei muuta erikseen sovita. Vekotinta valmistaa ja markkinoi suomalainen yritys.