Biodlarmeddelande 11.1.2022

Ännu hinner du anmäla dig till vinterdagarna!

Vinterdagarna arrangeras som ett webinar 22.–23.1.2022. Huvudtalare är den här gången Björn Dahle från Norges biodlarförbund. Han kommer att tala om amerikansk yngelröta och hur de tacklar den i Norge. Erik Stange från Norges naturforskningscentrum berättar om vad man har fått reda på i undersökningar om tambiets och vilda bins förhållande. Dessutom kommer det att presenteras mycket information om pollinerare i växt- och bärodling. Sedan berättas det också om elektronisk kupbokföring.

Man kan anmäla sig till vinterdagarna ända till den 13.1.2022 kl. 16.00. Noggrannare programuppgifter och anmälningsblankett finns på FBF: hemsidan under fliken ”tapahtumat”. Det går också att anmäla sig per telefon genom att ringa till kansliet: 010 387 4770. Varmt välkomna med.

Webinar om lönsamhetsbokföring

Är biodlingen lönsam? Hur kan man följa med lönsamheten? På torsdagen13.1.2022 kl 18 hålls det ett webinar om lönsamhetsbokföring där man tar upp följande saker:

  • vad krävs det för ansluta sig till lönsamhetsbokföringen
  • vilka uppgifter behövs för att börja
  • vilka uppgifter för man till bokföringen årligen
  • hur behandlas uppgifterna
  • hur utnyttjar man den information man får ut ur bokföringen.

Specialist är Marja Vilja Naturresurscentralen. Du kan anmäla dig till webinaret per e-post till Anneli Salonenanneli.salonen@hunaja.net. Då du anmäler dig så kan du ställa frågor angående lönsamhetsbokföringen. Klicka på  linken här så kan du delta.

Medlemsavgiftsfakturorna är på kommande

FBF skickar denna vecka ut 2022 års medelmsavgifter till alla medlemmar. Till största delen skickas fakturorna som e-post. Ifall medlemmen inte har e-post eller en e-post som förbundet inte känner till så får medlemmen en pappaersfaktura. Senast nästa vecka bör pappersfakturorna vara framme. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är rätt.

Ifall du inte får någon faktura eller om du har frågor angående fakturan, ta vänligen kontakt med  Virpi Aaltonen: virpi.aaltonen@hunaja.net eller 050 382 2428.

GOD FORTSÄTTNING PÅ ÅRET!

Talvehtivat mehiläispesät. kuva: Anneli Salonen / SML