Årets 2022 biodlare är Aappo Valo från Kaustby

Finlands Biodlares Förbund valde till årets biodlare Aappo Valo från Kaustby. Valo är känd för sin utmärkta sorthonung från norra Finland. Han har med den många gånger vunnit första pris i de årliga tävlingarna i Finlands bästa honung – tävling.

Med sorthonung förstår man honung som är insamlad från ett speciellt geografiskt område eller från en enskild växt. I Central-Europa har insamlandet av sorthonung långa traditioner, men i Finland är det rätt nytt. Aappo Valo är en banbrytande biodlare känd för den aromatiska hjortronhonungen. I Valos sortiment finns och Tunturihunaja och honung insamlad från växter längs med Ivalo flod. I sina hemtrakter i mellersta Österbotten samlar han in läcker blomsterhonung.

Då det är rätt lång väg till hjortronmossarna i Lappland har Valo utvecklat en teknik för att flytta bikuporna på. Han har aldrig hemlighållit sina biskötselsätt utan berättat öppet om dem åt andra biodlare. Valo har också varit aktiv förutom i sin lokalförening även i biodlingskötselärenden i hela Finland.

Aappo Valo har jobbat som företagare, verkställande direktör och som handelsman. Han varit en biodlare som sålt sin honung direkt till konsumenterna och han är känd för att vara en mycket god marknadsförare, som har en naturlig förmåga att ta kontakt med kunden.  Valos bin är av krainisk ras, som inte i Finland är så vanlig. Han föder upp sina egna bidrottningar och upprätthåller på detta sätt rasen och dess egenskaper.

Summa summarum kan man säga att Aappo Valo är en fördomsfri biodlare som går sin egen väg bland Finlands biodlare.

Aappo Valo på Vinterdagarna 2022 Bild: Virpi Aaltonen/SML

Aappo Valo på Tomas marknaden. Bild Mari Koistinen/SML