Årsmötet valde nya medlemmar för 2023

Finlands Biodlares Förbunds årsmöte hölls söndagen den 6.11.2022 i Hyvinge. På plats var 19 lokalföreningar, som hade 88 röster till förfogande. På mötet behandlades FBF:s stadgeenliga ärenden.

En av de viktigaste ärendena på mötet är att välja in nya medlemmar i styrelsen. I tur att avgå var Paula Collan Andersin Kuopion Seudun Mehiläishoitajat, Harri Lampinen Pohjolan Mehiläishoitajat, Joni Tiittanen Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat och Sanna Kängsep Stadin Tarhaajat ja Hunajafrendit.

På förslag för de i tur att avgå för 2023-2024 var Paula Collan Andersin och Sanna Kängsep. Dessutom var Pasi Heinämaa Lounais-Hämeen Mehiläishoitajat, Ilpo Sneck Sydän-Suomen Mehiläishoitajat samt Jemina Valli Etelä-Pohjanmaan Mehiläishoitajat på förslag.

Nya ordinarie medlemmar och suppleanter

Genom röstning invaldes i styrelsen Paula Collan Andersin, Sanna Kängsep, Ilpo Sneck och Jemina Valli.

Årsmötet valde också personliga suppleanter för de nya ordinarie medlemmarna som börjar sin verksamhetsperiod. På förslga fanns fem personer, så man behövde inte rösta om saken. Till suppleanter för perioden 2023–2024 valdes Markus Ruusunen från Länsi-Suomen Mehiläishoitajat (Paula Collan Andersins suppleant), Mikko Hilli Stadin Tarhaajat och Hunajafrendit (Sanna Kängseps suppleant), Pasi Heinämaa Lounas-Hämeen Mehiläishoitajat (Jemina Vallins suppleant), Pertti Harmaala Pohjolan Mehiläishoitajat (Ilpo Sneckin suppleant) samt för ett år  Anu Tanskanen Karjalan Mehiläishoitajat (Johanna Haijasen suppleant).

Medlemsavgiften fortsättningsvis 69 €

På mötet godkände man förbundets verksamhets- och revisionsberättelse för år 2021. På mötet presenterades verksamheten och budgeten för år 2023. Medelemsavgiften för år 2023 förblir 69 €.

Mera om mötet finns i Mehiläinen tidningen 6/2022.

Styrelsens sammansättning år 2023

Ordförande                               Rami Heikkilä

Ordinarie medelmmar          Supplenter

Janne Leimi                                    Sonja Sinisalo

Hannu Luukinen (vpj)                  Timo Rahkola

Johanna Haijanen                        Anu Tanskanen

Arja Korhonen                               Teija Javanainen

Paula Collan Andersin                Markus Ruusunen

Sanna Kängsep                             Mikko Hilli

Ilpo Sneck                                      Pertti Harmaala

Jemina Valli                                   Pasi Heinämaa