Ungdomshappening i Tammerfors i juni

Ungdomshappening år 2019 i Åbo. Hannu Torkkel kontrollerade att alla dragkedjor säkert var fast. ©Virpi Aaltonen / SML

SML ordnar en happening för unga med bin och biodling på programmet fredagen 17.6. Alla ca. 12–18-åringar som är intresserade av bin och biodling är välkomna med. Man behöver inte ha erfarenhet av biodling från tidigare.

Vi kommer att bekanta oss med biodlare Teemu Aittamaa och han kommer att berätta om biodling på Tampere-husets tak och samarbetet med kulturhuset. Efter lunchen får vi se filmen Mehiläiskesä och filmens regissör, biodlare Ida-Maria Olva berättar hur filmen gjordes.

Evenemanget inkl. bespisningen är gratis. Anmälningen skall göras vis den här länken senast 10.6.2022. Utförligare uppgifter om programmet finns på förbundets hemsida under evenemang. Virpi Aaltonen på kansliet svarar också på frågor: virpi.aaltonen@hunaja.net eller 050 382 2428.

Kom ihåg att också anmäla björnskadorna på FBF:s björnkarta

Förbundet ber att alla björnskador som har uppstått anmäls till kansliet 0103874770 eller på blanketten för björnskador. Då sparas skadorna på björnkartan och andra biodlare kan se om det i närheten av egna bigårdar förekommit skadegörelse. Förbundet följer noga med hur mycket björnskador det förekommer och för diskussioner med myndigheterna beträffande förebyggande åtgärder.

Mera info om hur man förebygger björnskador finns på förbundets hemsida under fliken björnskador. Dessutom ger råd och hjälp i björnfrågor (också på svenska) Maritta Martikkala: 050 3030890 eller maritta.martikkala@hunaja.net.

Djurhållningsplatsregistret bör uppdateras

Tiden för att ansöka om stöd för biodling närmar sig och därför är det viktigt att alla uppdatera djurhållningsplatsregistret senast den 1.6.  Då man ansöker om stödet så bestäms antalet samhällen på basen av de uppgifter som finns i registret. Har man mera samhällen än det finns antecknat i registret så får man inte stöd för dem.

Det ser ut som att ansökningstiden för stödet börjar i mitten av juni och slutar den 15.5. Ansökningsblanketten och anvisningarna finns på Livsmedelsverkets sidor och på förbundets sidor när ansökningstiden börjar.

Stöd för renparningsbigårdar kan nu sökas

Man delar i år ut totalt 1500 € för renparningsbiodlingsverksamhet. Summan delas mellan de tre bästa ansökningarna. Förutsättningarna för att kunna få stödet är:

Drottningsodlaren eller bedömaren deltar aktivt i förädlingsverksamheten, hen har aktuell bokföring för dels den egna verksamheten, dels för moderlinjerna, hen har tillräcklig utbildning i och erfarenhet av drottningodling, hen godkänner kraven i de internationella bedömningskriterierna och sättet på hur förädlingsuppgifterna behandlas.

Det har inte konstaterats sjukdomar som nämns i förädlingsprogrammet i drottningodlarens förädlings- eller parningsbigårdar som kan inverka på drottningarnas kvalitet och hälsa.

Biodlare som deltar i bedömningen av förädlingsdrottningar, deltar också aktivt i observationsbigårdsnätverkets verksamhet.

Stödets ansökningstid är 9.-22.5.2022. Beslutet om vem som får stöd tas genast efter att ansökningstiden har gått ut och de som får stöd meddelas personligen.

Kom ihåg att delta i vinterförlustenkäten

Senast den 13.6.2022 vill vi på förbundet ha in svaren på enkätundersökningen. Läs mera om undersökningen i förra meddelandet!

Du kom väl ihåg att betala medlemsavgiften?

Förbundet har i början av maj skickat ut en betalningspåminnelse till dem som inte har betalat sin medlemsavgift. Ifall vi inte får in avgiften kommer tidningen Mehiläinen upphöra att komma. Ifall det är någonting oklart med avgiften skall du genast ta kontakt med Virpi Aaltonen: virpi.aaltonen@hunaja.net eller 050 382 2428.