En bisvärm på en aspgren. ©Anneli Salonen / SML

Vill du fånga bisvärmar?

Bina svärmar mycket i södra Finland just nu. Du kommer väl ihåg att besöka dina bin tillräckligt ofta så att du hinner utföra svärmförhindrande åtgärder i tid. I år kan personer som upptäcker en svärm någonstans ringa till förbundets svärmtelefon (050 3444 297) och få hjälp eller så kan man själv ta kontakt direkt med en biodlare med hjälp av kartan som man hittar på förbundets hemsida.

Det behövs flera biodlare som kunde fara och ta fast bisvärmar. Ifall du är intresserad kan du sända dina uppgifter (telefonnummer, e-postadress och på vilket område du fångar bisvärmar på) till SML:s Maritta Martikkala (maritta.martikkala@hunaja.net) eller Camilla Elf (camilla.elf@hunaja.net). Berätta också för oss samtidigt om vi lägga dig i vår whatsapp-svärmfångargrupp. För tillfället har vi ännu bara grundat ett fåtal grupper men vi uppmanar alla bisvärmsfångare att ladda ner whatsapp applikationen så får vi enklare ut info om bisvärmarna.

I morgon är det sista dagen att söka om biodlingsstöd.

I morgon 15.6 är det sista dagen att ansöka om biodlingsstöd. Stödet skall i första hand sökas via Vipu-tjänsten på Livsmedelsverkets hemsida. Adressen är vipu.livsmedelsverket.fi. Man kan också söka stödet med en pappersblankett som också finns på Livsmedelsverkets hemsida. På samma sida finns noggranna stödanvisningar. En ansökan som skickats per post anses mottagen i tid om den är poststämplad 15.6.2022. Försent ankomna ansökningar beaktas inte.

Välkomna på en åkerkantsdag till Rääkkylä

Förbundet ordnar tillsammans med sin samarbetspartner en åkerkantsdag hos Jaana Nikkilä och Tero Tolvanen  den 20.6. kl.12.  På gården odlas jordgubbar, vinbär och spannmåls- och vallväxtutsäde. Pollinerarna tas i beaktande på många sätt. De har också egna bisamhällen.

Gårdens verksamhet presenteras och man demonstrerar hur de sköter sin pollineringstjänst. Programmet hittar du på förbundets hemsida. Evenemanget är gratis och det bjuds på kaffe. Anmäl dig här. Anneli Salonen ger mera uppgifter: anneli.salonen@hunaja.net eller 050 4706411.

Ännu hinner du svara på vinterförlustsenkäten

Man kan ännu svara på COLOSS-vinterförlustenkäten under den här veckan, ända till den 19.6. För att man skall få en så bra bild som möjligt av övervintringen skulle det vara fint om oberoende av antalet samhällen så många som möjligt skulle svara på frågorna. Du kan svara på finska  här och på svenska  här. Frågeformuläret har en tidsbegränsning så det lönar sig att raskt svara på frågorna. Endast till slut ifyllt formulär kan sparas och sändas iväg. Bland alla som svarar på frågorna till slut och lämnar sina kontaktuppgifter lottas det ut ett varroabotten. Tack till alla som svarat och lycka till i lottdragningen!