Biodlarmeddelande 15.12.2022

Anmäl dig till Vinterdagarna!

Det viktigaste seminariet Vinterdagarna inom biodlingen bjuder igen på färsk forskningsdata och ger nya idéer åt biodlarna. Vinterdagarna ordnas i centrum av Åbo i Valtion Virastotalo den 21.–22.1.2023. Vinterdagarnas program, pris och en länk till anmälningsblanketten finns på förbundets hemsida under rubriken Händelser. Varmt välkomna till Åbo.

Kom du ihåg att svara på skördeförfrågan?

Du hinner ännu svara på förbundets skördeförfrågan. Det går bra att göra till den  22.12.2022 och du kan göra det här. Varje svar är jätteviktigt, eftersom på basen av skördeförfrågan gör man upp biodlingens årliga statistik. Ett sammandrag av svaren publiceras i Mehiläinen 1/2023. Alla som uppger sin e-postadress deltar i utlottningen av ett överraskningspris!

Gott från Finland – märkets publiceringslov i skick inom december

Förbundet frågar lov av alla som har fått rätten att använda Gott från Finland märket att få publicera deras namn eller deras företags namn och hemort på föreningens hemsida. Sidorna upprättshålls av Ruokatieto Yhdistys ry. Publiceringslov skall man ge genom att fylla i blanketten via den här länken.

Om du använder Gott från Finland – märket och ännu inte har fyllt i blanketten, så skall du göra det inom december. Utan publiceringslov får man nästa år inte längre använda märket. Ifall du har slutat som biodlare eller inte längre använder märket, så skall du meddela Finlands Biodlares Förbund om saken, så tar vi bort dig från märkets register: sml@hunaja.net tai 010 387 4770.

Apimondia ordnas nästa år i Chile

Förbundet ordnar den 3.9.–16.9.2023 en resa till Apimondia-kongressen i Chile. Samtidigt kommer man att göra utfärder till olika biodlingsgårdar. Man kan redan nu anmäla sig till resan. Anmälningsanvisningar och en preliminär reseplan finns på förbundets hemsida under fliken  Händelser. Det finns ett begränsat antal platser, så det lönar sig att anmäla sig så fort som möjligt.

Ändringar i ansökan om Gott från Finland – märket

Från och med år 2023 kan man ansöka om Gott från Finland – märket i slutet av skördesäsongen 1.8.–31.10. Nästa gång man kan ansöka om märket är alltså från augusti till slutet av oktober, alltså tre månader. Med ändringen vill man göra ansökningsprocessen lättare och förflytta resurser inom förbundet till övervakning av honungskvaliteten.

Vill du få den honung undersökt i Sverige?

Förbundet sänder i januari honungsprover till Sverige. Man undersöker honungens basegenskaper och flyktiga aromföreningar. Förbundets forskningsspecialist Anneli Salonen tar ännu emot honungsprov året till slut. Ifall du vill få din honung undersökt så skall du fort ta kontakt med Anneli: 050 470 6411 eller anneli.salonen@hunaja.net. Alla som skickar in sina prover får analysresultaten på sin egna honung. I senaste Mehiläinen finns det mera info om forskningen.

Fridfull jul och Gott Nytt År!

Förbundets kansli är stängt under julen 23.12.2022–8.1.2023. Vi önskar alla biodlare och vänner av honung en fridfull jul och Gott Nytt År 2023.