Förbundets nya sidor har publicerats

Förbundets nya hemsidor har förnyats och publicerats. Adressen är ju hunaja.net. Välkomna att bekanta er med de fina sidorna!

När de gamla sidorna stängs ner kommer förbundet endast ha en enda webbsida. Där finns allting som har med biodling, honung och pollinering att göra. Både för biodlare, konsumenter och media.

Förbundets gamla hensidor stängs i början av mars. Ifall det finns något du tror att du behöver ta till vara från de gamla sidorna så skall du skynda dig. Under fliken arkivet på de nya sidorna kommer det ännu en tid framåt finnas artiklar och material på de gamla sidorna.

Medlemssidorna tas i bruk i början av mars

Webbsidornas medlemssida kommer att öppnas i början av mars och finns bakom ett lösenord som skickas till medlemmar vid ett senare tillfälle.

Man kommer att gå till medlemssidorna via medlemsregistret. Vi kommer att be alla granska sina uppgifter och vid behov uppdatera dem.

Ifall du inte får ett e-postmeddelande i början av mars så kolla din skräppost först. Sedan kan du ringa till kansliet eller skicka ett e-post meddelande sml@hunaja.net eller 010 387 4770.

Observationsbiodlare och utbildare

På de nya sidorna finns material för utbildare och observationsbiodlare bakom ett lösenord. Ta kontakt med Maritta Martikkala: maritta.martikkala@hunaja.net eller 050 303 0890.

Uppbyggande kritik är alltid välkommet

De nya sidorna fungerar säkert inte helt optimalt från början. Ifall du har uppbyggande kritik så får du gärna ta kontakt med förbundet. Vi utvecklar sidorna hela tiden. Vi hoppas du skall ha mycket glädje av dem.