Välkomna med på skördeseminariet!

Finlands bästa honung utses på skördeseminariet. Foto: Virpi Aaltonen / SML

Nu på lördagen ordnas skördeseminariet i Hyvinge Kipinätalo. Evenemanget börjar kl. 10 men från kl. 9 serveras det morgonkaffe eller te och karelska piroger.

Det finns bra med parkeringsplatser kring Kipinähuset. Notera dock att på parkeringsplatserna för Hyvinge gymnasiums lärare inte får användas. Parkeringsområdena ser du här från den länken. Programmet finns på förbundets hemsida.

Fakturorna för skördeseminariet och årsmötet har sänts per e-post till alla som har meddelat sin e-postadress. Ifall du inte har fått någon faktura så skall du ta kontakt med Susanna Eloranta (susanna.eloranta@hunaja.net, 044 506 3200), så vi kan kontrollera att din anmälan faktiskt har kommit fram. Notera att fakturor som skickas från ett administrationsprogram emellanåt kan hamna i skräpposten. Titta först där innan du tar kontakt.

Varmt välkomna!

Kom ihåga tta fylla i Gott från Finland – märkets lovbegäran

Förbundet har den 2.11 skickat ett brev per e-post till de biodlare som har fått rätten att använda Gott-från Finland märket. I brevet finns en länk till en blankett med vilken man begär lov att de biodlares namn eller företag och hemort som via förbundet fått märket får publiceras på Ruokatieto Yhdistys ry:s hemsida. Ruokatieto Yhdistys ry är den organisation som beviljar märket och upprätthåller hemsidan.

Förbundet hoppas att biodlarna så fort som möjligt fyller i blanketten. Ifall du som biodlare har upphört med biodling eller inte längre använder märket skall du höra av dig till förbundet. sml@hunaja.net eller 010 387 4770.

Finska rådgivarens timme inkommande onsdag

Avvikande från tidigare tillfällen så ordnas det ett rådgivningstillfälle på finska nästa vecka på onsdagen 9.11 kl. 15 – 16. På agendan står resten av årets skötselåtgärder såsom varroabekämpningen. Du kan ansluta dig till mötet via den finska hemsidan och här.

Finns alla björnskador på kartan?

Du kommer väl ihåg att anmäla alla björnskador och märka ut dem på förbundets björnskadekarta? Kartan är ett viktigt redskap för förbundet då förbundet bevakar biodlarnas intressen gentemot myndigheterna. På björnskadesidan finns också information om hur man söker ersättning.

De nordiska tidningarna skall beställas nu

Förbundets medlemmar kan även i år beställa nästa års tidningar fördelaktigt via förbundet. Man kan beställa den svenska tidningen Bitidningen (48 €), norska Birøkteren (56 €) och den danska tidningen (50 €). Beställningen görs så att man betalar in summan pengar för ifrågavarande tidning till förbundets konto: FI69 5721 5020 0014 55. I betalningen meddelanderuta skall man tydligt skriva prenumerantens namn och adress. Prenumerationer tar man emot ända till den 20.11.