Användarnamnen har skickats ut till de nya medlemssidorna

Det har skickats ut till alla medlemmars e-postadresser en aktiveringslänk till medlemssidorna. Med den kan man logga in till de egna medlemsuppgifterna i medlemsregistret och till medlemssidorna på hemsidan hunaja.net.

Aktiveringslänken leder till medlemsregistret, där man kan kontrollera sina medlemsuppgifter och vid behov korrigera dem. I övre balken på medlemsregistersidan finns en rubrik Medlemssidor, och genom att klicka på den så kommer man till hemsidans medlemsflik. Efter att man den första gången gått den här vägen kan man i fortsättningen direkt klicka på hemsidans länk Medlemssidor under fliken Förbundet.

Ifall du inte fick din aktiveringslänk i din e-postkorg, så skall du titta i roskpostkorgen. Om du inte alls har fått en aktiveringslänk så skall du ta kontakt med Virpi Aaltonen: virpi.aaltonen@hunaja.net eller 050 382 2428.

SML stöder Ukrainas Apimondia-vädjan

Biodlarna i Ukraina vädjar till Apimondia organisationen att Apimondia kongressen inte skalla ordnas i Ryssland i september. Orsaken är att Ryssland har förklarat krig mot Ukraina. Ukraina har också bett övriga Apimondia-medlemsorganisationer att de skall vädja till att kongressen skall annuleras eller flyttas. SML är med i NBBC:s alltså Nordic Baltic Bee Councils gemensamma vädjan över att kongressen flyttas eller annulleras. Vädjan skickades till Apimondia på onsdagen den 2.3, och den skrevs under av alla NBBC:s medlemmar alltså Finlands, Sveriges, Norges, Danmarks, Lettlands, Litauens och Estlands biodlares förbund.

Utvecklingsseminarium i Ikalis 9.–10.4.

Biodlingens utvecklingsseminarium ordnas på Ikalis Spa & Resort 9.–10.4. Man hoppas på 1 – 2 deltagare från varje lokalförening. Förbundet skickar de närmaste dagarna till lokalföreningarnas ordförande och sekreterare en länk till anmälningsblanketten, med vilken det är lätt att anmäla sig. Man skall anmäla sig senast den 25.3. Programmet publiceras senare på förbundets hemsida. På seminariet tar man åtminstone upp biodlingsprogrammet som startar 1.1.2023. Evenemangets inkvartering och bespisning är gratis för deltagarna. Resorna till och från evenemanget står deltagarna själva för.

Gallup över lokalföreningarnas verksamhet.

Förbundet har skickat år alla ordförande och sekreterare i lokalföreningarna en länk till en gallup. Förbundet vill veta vad lokalföreningarna har haft för verksamhet under år 2021. Förfrågan är väldigt kort och det tar inte länge att fylla i. Det är främst sifferuppgifter man önskar. Med hjälp av uppgifterna kan förbundet skriva sin egen verksamhetsberättelse.

Matinformation utbildar: En berättelse åt produkten

Föreningen Matinformation r.f. som förvaltar Gott från Finland – märket ordnar för sina medlemmar en utbildning Erotu tarinallistamalla! tisdagen den 22.3. kl.- 13:00–13:30. Utbildningen ordnas över Teams och är öppen för alla Matinformations medlemmar. FBF är föreningens medlem, och alla biodlare som använder Gott från Finland – märket, kan delta.

Utbildare är Anne Kalliomäki från Tarinakone Oy. Under hennes ledning funderar man kring vad en berättelse betyder och vilken nytta man har av den då man säljer livsmedel och hur man kan ta i bruk berättelser i sin egna verksamhet. Utbildningen är en inledning till Ruokatiedon Food Service – nätverkets träffar, och tillställningen fortsätter efter utbildningen som nätverkets träffar. Man skall anmäla sig till utbildningen senast den 21.3. via den här den här länken 21.3.