Stöd för biodling kan sökas

Nu kan man söka stöd för biodlingen. Stödet skall sökas senast den 15.6. Förutsättningarna för att kunna få stöd är att man har registrerat sig som djurhållare och att man har minst 15 övervintrade samhällen under produktionssäsongen 1.6.–30.9.2022. Samhällena skall också kunna producera en normal skörd. Stödet är i år 20,- € per samhälle.

Stödet skall i första hand sökas via Vipu-tjänsten på Livsmedelsverkets hemsida. Adressen är vipu.livsmedelsverket.fi. Man kan också söka stödet med en pappersblankett som också finns på Livsmedelsverkets hemsida. På samma sida finns noggranna stödanvisningar. En ansökan som skickats per post anses mottagen i tid om den är poststämplad 15.6.2022.

Förbundet undersöker hur allmänt europeisk yngelröta förekommer

Förbundet undersöker som bäst hur allmänt europeisk yngelröta förekommer och begär observationer från biodlarna under juni månad. Om du har noterat symptom på amerikansk yngelröta , ta då en 10 x 10 cm stor bit av yngelkakan där det finns sjuka larver. Vira in kakbiten i smörpapper och sedan i tidningspapper och sist i en papplåda. På så sätt hålls kakbiten hel under transporten. Förädlingsbedömarna och varroaobservatörerna kan skicka in prover från sina observationssamhällen. Om man inte har symptom så kan man skicka in honungsprov, på samma sätt som för amerikansk yngelröta.

Skicka in provet så fort som möjligt till Livsmedelsverket: Kuopio laboratorium, adress Neulaniementie 4, 70210 KUOPIO. Bifoga remissen över bisjukdomar, och skriv att beställare är SML. SML:s kontaktuppgifter är: Ullanlinnankatu 1 A 3, 00130 Helsinki, 050 3030 890, sml@hunaja.net. IUnder tilläggsuppgifter fyller man i att SML betalar undersökningen.

Kom till Tammerfors på ungdomsevenemanget

SML ordnar en happening för unga med bin och biodling på programmet fredagen 17.6. Alla ca. 12–18-åringar som är intresserade av bin och biodling är välkomna med. Man behöver inte ha erfarenhet av biodling från tidigare.

Vi kommer att bekanta oss med biodlare Teemu Aittamaa och han kommer att berätta om biodling på Tampere-husets tak och samarbetet med kulturhuset. Efter lunchen får vi se filmen Mehiläiskesä och filmens regissör, biodlare Ida-Maria Olva berättar hur filmen gjordes.

Evenemanget inkl. bespisningen är gratis. Anmälningen skall göras vis den här länken senast 10.6.2022. Utförligare uppgifter om programmet finns på förbundets hemsida under evenemang. Virpi Aaltonen på kansliet svarar också på frågor: virpi.aaltonen@hunaja.net eller 050 382 2428.

Platser finns ännu på drottningodlingsseminariet

Förbundet anordnar ett drottningsodlingsseminarium. Det finns ännu några platser kvar. Seminariet är inriktat på praktisk drottningodling. Senast den 10.6. skall man anmäla sig. Länk till anmälningsblanketten och mera information hittar du på förbundets hemsida. Seminariet är gratis men bespisningen och inkvarteringen är till självkostnadspris. Maritta Martikkala ger mera information: maritta.martikkala@hunaja.net eller 050 303 0890.

Välkomna på en åkerkantsdag till Rääkkylä

Förbundet ordnar tillsammans med sin samarbetspartner en åkerkantsdag hos Jaana Nikkilä och Tero Tolvanen  den 20.6. kl.12.  På gården odlas jordgubbar, vinbär och spannmåls- och vallväxtutsäde. Pollinerarna tas i beaktande på många sätt. De har också egna bisamhällen.

Gårdens verksamhet presenteras och man demonstrerar hur de sköter sin pollineringstjänst. Programmet hittar du på förbundets hemsida. Evenemanget är gratis och det bjuds på kaffe. Anmäl dig här. Anneli Salonen ger mera uppgifter: anneli.salonen@hunaja.net eller 050 4706411.

Semestertider på förbundet

När skolorna slutar börjar också semestertider på förbundet. Minst en person är alltid på kansliet och nås på telefonnumret 010 387 4770. Alla saker går kanske inte att åtgärda jättefort men vi försöker vårt bästa. Materialbeställningar och anmälningar till kurser är bar att göra i tid. I juli är kansliet öppet endast sporadiskt så det lönar sig att ringa på förhand om man har ärende dit.

Aurinkoista kesää kaikille!