Hasselbusken har börjat blomma i södra Finland. ©Tarja Ollikka / SML

Rensningsflygningarna har börjat

I stor del av Finland har bina redan varit ute på rensningsflygningar. Ifall man måste göra varroabekämpning så skall den ske med oxalsyra strax efter rensningsflygningen. Genom att lyfta lätt på kupan känner man om samhället behöver vårutfodring. Vid behov kan man ge en 50% sockerlösning i små portioner efter rensningsflygningen.

Om du är osäker på vad du skall göra nu på våren i bigården är du hjärtligt välkommen med på rådgivarens 30 minuter tisdagen den 5.4. kl. 17.00 – 17.30.

Rådgivarens 30 minuter börjar igen

Biodlingssäsongen sätter sakta men säkert igång och samtidigt kör vi också igång med Rådgivarens 30 minuter webinarium. Första gången träffas vi tisdagen den 5.4 kl. 17.00 – 17.30. Vi kommer att ta upp vårutfodring och bekämpning på våren. Dessutom kommer vi att fundera på orsakerna till vinterdödligheten.

Du kommer till webinariet genom att gå in på fliken Biodling och Rådgivarens 30 minuter. Där finns en länk till webinariet.

Grundkurs på finska på måndag kvällar

SML:s utbildare kommer att hålla en grundkurs i biodlingens teori på måndag kvällar med start den 4.4. kl. 18–20. Föredragshållarna är erfarna utbildare. Första kvällen hålls av Jaana Nikkilä från Joensuu. Kom med och lyssna och ta med dig en nybörjare, ifall du känner någon sådan. Genom att klicka på den här länken kommer du med. Kursen finns också under fliken evenemang på hemsidan.

SML:s grundkurs är tänkt att ge grunderna i biodling stöd åt nybörjarbiodlare. Det är tänkt att man sedan går lokalt en kurs med praktisk biodling innan man sätter igång.

Intresserad av inseminering?

Inom FBF planeras det som bäst sommarens utbildningar. Man har tänkt ordna en insemineringskurs i måndsskiftet juni-juli. FBF ordnar i samarbete med yrkesskolan Rivera i Norra Karelen en insemineringskurs. Nu överväger man om det finns behov av att ordna en i södra Finland.

Ifall en kurs anordnad i södra Finland intresserar skall du anmäla dig här. På detta vis får vi veta om det finns behov av två kurser. Intresseanmälan är inte bindande.

Info till ekohonungsproducenter

Ekoförordningen har ändrats och därmed även kraven på ekobiodlingen. I Mehiläinen-tidningen 1/2022 berättade vi om förändringarna, mera information finns på Livsmedelsverkets hemsida. Ifall det är någonting ni funderar över så kan ni skicka frågor till forskningsexperten Anneli Salonenanneli.salonen@hunaja.net. Anvisningar finns också på förbundets hemsida.

FBF anser det viktigt att ekobiodlarna hänger med i förändringarna och får tillräckligt med information. Därför samlar förbundet in ekobiodlrnas kontaktuppgifter. Om du vill få aktuell information om ekobiodling så vänligen meddela oss dina kontaktuppgifter till anneli.salonen@hunaja.net.

Apimondia ordnas i Istanbul

Apimondia konferensen har flyttats från Ryssland till Istanbul i Turkiet. Samtidigt tidigareläggs kongressen något. Den ordnas nu 24.–28.8. i Istanbul Congress Center. Det utlovas en hybridformad mässa, med program även virtuellt.  Mera info om Apimondia kongressen finns på kongressens hemsida.

FBF ordnar ingen resa till kongressen, men försöker skicka en representant till det officiella mötet.

Anmäl er till utvecklingsseminariet denna vecka.

Senast den 25.3 skall man anmäla sig till utvecklingsseminariet som hålls i Ikalis Spa & Resort 9. – 10.4. En anmälningslänk har sänts till föreningarnas ordförande och sekreterare. Ifall länken inte fungerar går det bra att anmäla sig till Virpi Aaltonenvirpi.aaltonen@hunaja.net eller 050 382 2428. Vi ser fram emot att 1 – 2 deltagare från varje förening deltar.

Evenemangets bespisning och inkvartering är gratis. Resorna till och från Ikalis står var  och en för själv. Programmet finns på evenemangskalendern.