Tävlingsburken till Finlands bästa honung tävling skall vara av glas ca. 10 cm hög och rund och innehålla 500 g honung. Bild: Tarja Ollikka / SML

Honungsprovburkarna sänds till Helsingfors

Finlands bästa honung 2022 – tävlingens deltagarburkar skall skickas till förbundets kansli i Helsingfors under tiden 3.10. –23.10.2022. Du kan skicka din honung per post eller med Matkahuolto – eller hämta den personligen själv till kansliet. Detaljerade tävlingsanvisningar finns på förbundets hemsida. Finlands bästa honung i de olika kategorierna väljs av publiken under Skördeseminariet som hålls i Hyvinge den 5. november.

Att ta i beaktande när du lagrar din honung

Nu när största delen av sommarens honung är slungad, är det bra att tänka på hur honungen skall förvaras på rätt sätt. Honung skall alltid förvaras i livsmedelsgodkända kärl. Man får inte förvara honung i aluminiumkärl eftersom honungen är sur och frätande. Dessutom skall honungen förpackas lufttätt och lagras i ett svalt och torrt utrymme i skydd för solen. Långvarig lagring i för varmt utrymme gör att honungen föråldras snabbare. Honung är ett mycket hållbart livsmedel, men endast om det lagras på rätt sätt.

Kom ihåg att svara på enkäten om honungspriserna

Förbundet vill i år igen veta till vilket pris du säljer din honung. Detta för att få en en helhetsbild av läget i Finland och samtidigt ta reda på faktorer som påverkar prissättningen. Det skulle vara fint om så många som möjligt tar sig tid att svara på frågorna så att förbundet får en realistiskt bild av priserna just nu. Du kommer till enkäten här och det tar bara några minuter att svara på den.

Anmäl dig till skördeseminariet

Biodlingsskötselprogrammet Skördeseminarium och Finlands bästa honung 2022 – tävling går av stapeln lördagen 5.11.2022 i Hyvinge i Kipinätalo. Viktor Bassani från Sverige kommer att berätta om de senaste honungsforskningsmetoderna, och dessutom kommer det att berättas om honungens fukthalt och ljunghonungens egenskaper. Man skall anmäla sig till seminariet senast 20.10.2022. Bäst går det att göra via förbundets hemsidor. På samma sida hittar du hela programmet.

Förbundets årsmöte hålls traditionellt efter Skördeseminariet, på söndagen den 6.11. Mötet ordnas på Scandic Hyvinkää hotellet. Man bör anmäla sig även till årsmötet på förhand. Det går att göra på samma blankett som till Skördeseminariet.

Vad hittar du i ditt bisamhälle?

I INSIGNIA-EU-projektet använder man bisamhällena som bioindikatorer alltså undersöker hurudana rester som hamnar i samhället från omgivningen och genom biskötselåtgärder. Man undersöker och mikroplaster och tungmetaller. Man samlar in prover från alla länder inom EU. Varje undersökningsbigård väljs ut så att den representerar en speciell miljö alltså, stad, landsbygd eller skog eller ett område i naturtillstånd. Finland kan delta med 10 bigårdar, varifrån man samlar in pollen varannan vecka. Varje lands koordinator hjälper och stöder biodlarna med provtagningarna och med att sända proverna till laboratoriet.

Ta kontakt med Maritta Martikkala redan den här veckan om du vill vara med i projektet eller om du vill ha mera information (Maritta talar också svenska). Kontaktuppgifter: maritta.martikkala@hunaja.net, 050 3030890.

Gott från Finland ansökningar inom oktober till förbundet

Rätt att använda märket Gott från Finland kan ansökas detta år ända till slutet av oktober. Kom ihåg att göra ansökan i tid. Användningsrättigheterna till att använda märket skall ansökas med blanketten på förbundets hemsida. På samma sida finns mera information om märket och hur det används på honungsburken.

Hurudan nytta hade du av More than honey utbildningarna?

Styrningsgruppen för More than honey – projektet vill får reda på verkningsgraden av projektet. Därför samlar vi in genom enkäten feedback av de som deltog i projektet. Det tar bara några minuter att svara på frågorna. Här kommer du till enkäten.

More than honey -projektets material

More than honey – utbildningsprojektet producerade mycket material om olika ämnen. Det går bra att använda dem i fortsättningen och en stor del finns på förbundets hemsida. En lista på materialet finns här. Är det någonting du saknar så är det bara att ta kontakt med Anneli Salonen: anneli.salonen@hunaja.net, 050 4706411.