Nu kan man gå in på hemsidan och svara på skördeförfrågan

©Kirsi TuuraFörbundets årliga skördeförfrågan har nu öppnats. I förbundet gör man på basen av svaren i skördeförfrågan år 2022 upp statistik. Uppgifterna används sedan då man planerar verksamheten, då man bevakar medlemmarnas förmåner och man följer upp hur biodlingsprogrammet förverkligas. Du kan läsa mera om resultaten från förfrågan i Mehiläinen 1/2023.

Du kan svara på förfrågan ända till den 22.12.2022 här. Varje svar är jätteviktigt, så att statistiken blir så pålitlig som möjlig. Kontaktuppgifterna behandlas enligt dataskyddsbeskrivningen för förbundet och inga enskilda biodlares uppgifter kommer att publiceras någonstans. Alla de som uppger sin e-post adress deltar i utlottningen av ett överraskningspris. Det lönar sig alltså att svara.

Kom ihåg oxalsyrabehandlingen

Du kommer väl ihåg att göra oxalsyrabehandlingen nu i månadsskiftet november-december. På så sätt bekämpar du de kvalster som förökat sig under yngelsättningen under hösten. Bäst är det att utföra bekämpningen i lugnt och milt väder. Det lönar sig också att räkna nedfallet så att man vet hur man skall göra på våren efter rensningsflygningen. Tilläggsinformation om bekämpning av varroakvalster hittar du i Mehiläinen 5/2022 eller på hemsidan under fliken Bisjukdomar .

Vinterdagarna håll i Åbo

Biodlarnas viktigaste seminarium hålls i slutet av januari i Åbo. Då kommer det att presenteras de senaste rönen inom biodlingsforksningen och biodlarnas får info om nya möjligheter inom biodlingen. Seminariet går av stapeln i Valtion Virastotalo i Åbo, alldeles i centrum av Åbo den 21.–22.1. Man kan redan bekanta sig med programmet under dagarna här. Vi kommer att uppdatera priserna och anmälningsblanketten dyker också småningom upp.

Honungsprover har skickats till Sverige

Förbundet har fått en unik chans att skicka honungsprover till Sverige för undersökning alldeles gratis. Man kommer att undersöka honungens grundegenskaper och flyktiga aromämnen. Alla biodlare vars prover är skickade får analysresultat på sin egen honung. Proverna undersöks i Viktoria Bassani och Matias Lundgrens honungslaboratorium, som idag finansieras med pengar från EIP.

Proverna kommer från honungstävlingen under skördeseminariet och som har gett sitt lov att proverna får skickas till Sverige. Även enskilda biodlare kan nu skicka in sina honungsprov. Anneli Salonen koordinerar insamlingen och det är till henne man skall skicka in sina prov. Provet består av ca. 100 g av året honung. Honungen skall packas i en ren luktfri glasburk eller i en förslutningsbar plastpåse, som ännu sätts in i en annan platspåse. På provförpackningen skriver man sitt namn och kontaktuppgifter, e-post adress samt platsen där bina har samlat in nektarn. Du kan ensam skicka in ditt prov eller så kan du tillsammans med en annan biodlare skicka in era prov i samma paket.

Man kan skicka in proverna via Matkahuolto eller posten. Adressen är: Anneli Salonen, Tsiikontie 11 b, 82760 Hoilola. Skriv på paketet Annelis telefonnummer och e-post adress (050 470 6411, anneli.salonen@hunaja.net). OBS! närmaste post är Tuupovaaran K-market Tuohitorvi. Välj inte andra alternativ!

Lov att använda Gott från Finland märket

Förbundet har skickat ut ett e-post brev till de biodlare som har rätt att använda märket Gott från Finland. I brevet finns en länk till en blankett, med vilken man begär lov att få publicera på Ruokatieto Yhdistys egna hemsidor de biodlares namn och ort som via förbundet har rätt till att använda märket.

Om du använder märket Gott från Finland och ännu inte fyllt i blanketten så skall du göra det så fort som möjligt. Om du inte längre använder märket så skall du höra av dig till förbundet så avlägsnar vi dina uppgifter. Du kan göra det via e-post: sml@hunaja.net eller per telefon 010 387 4770.