EKOseminarium ordnas som ett webinar lördagen den 19.2.2022 kl 10 -14.30.

Vintriga bikupor. Bild: Anneli Salonen / SML

Ekoförordningen förändras; hur förändras biodlingens produktionsanvisningar?

– Vad förändras i biodlingens produktionsanvisningar? Livsmedelsverket, överinspektör Marja Pulkkinen
– NMT-centralens anvisningar åt ekobiodlarna, Östra Finlands NMT-central, expert  Marjut Henttonen
– Förändringarna ur ekogranskarens synvinkel, ekoexpert Ulla Turunen, ProAgria
Paus 11.45-12.15
– Bigårdarnas platsdatabas och kartläggning av odlingsområdenas flygområden, biodlingsrådgivare Maritta Martikkala, SML
– Hur påverkas min egna ekobiodling, biodlare Ari Seppälä
– Hur förverkliga produktionsanvisningarna på ekobigården, Anneli Salonen, SML
– frågor och diskussion

Man behöver inte anmäla sig till webinaret utan det är fritt att delta genom den här  länken. Om du ändå vill ha information om ekobiodling efter webinaret så skall du anmäla dig på blanketten här .

Tilläggsinformation ger: anneli.salonen@hunaja.net, tel. 050 470 6411

Visst fick du väl medlemsavgiftfakturan?

Förbundet skickade ut fakturan över medlemsavgiften till biodlarnas e-postadresser den 11.1. Pappersfakturorna sändes några dagar senare. Ifall du inte har fått någon faktura så skall du ta kontakt med virpi.aaltonen@hunaja.net eller 050 328 2428.
Tyvärr hamnar en del av fakturorna i mottagarnas skräppostlåda, så titta i den ifall du anser att du inte fått fakturan, innan du kontaktar kansliet..
Förbundet önskar att så många biodlare som möjligt anmäler sin e-post adress till förbundet. På så sätt minskar pappersfaktureringen och kostnaderna för dem. Dessutom försnabbas informationsgången mellan biodlarna och förbundet.

FBF:s evenemang under våren och försommaren

Preliminära datum för framtida evenemang.

  • Obsevationsbiodlingsseminarium 26.-27.3.
  • Utvecklingsseminarium: 9.-10.4.
  • Drottningodlingsseminarium 20.-21.6.
  • Insemineringsutbildning 1.-2.7.

Genast då programmen klarnar informerar vi om plats, anmälningar m.m.

FBF:s nya hemsidor!

Sist men inte minst. Förbundets nya hemsidor öppnar vecka 8. Vi informerar närmare sedan. De gamla sidorna kommer att vara igång ännu en tid efter att de nya sidorna är igång. Men om du behöver någonting viktigt från dem så är det nu dags att ta till vara det för sedan stängs de ner.