Bisvärm på en trädgren. ©Tom Vilja

I juni-juli brukar honungsbina svärma. Ifall du upptäcker en bisvärm, så kan du nu ringa Finlands Biodlares Förbunds svärmtelefon, telefonnummer 050 3444 297. På så sätt kan närmaste biodlare få tillbaka svärmen.

Normalt är tiden kring midsommaren den livligaste svärmtiden i Finland. Biodlaren försöker naturligtvis förhindra svärmning, men alltid lyckas det inte. Svärmande bin samlas ofta i tusental i form av en boll efter avfärden från kupan på en trädgren. Några timmar senare eller efter några dagar flyttar bina till en lämplig boplats, som kan vara en skorsten eller annan hålighet. Därför är det viktigt att så fort som möjligt meddela områdets biodlare att man har upptäckt en svärm, så att den inte bosätter sig på en inte önskvärd plats.

Svärmtelefonen svarar också kvällstid och på veckoslut

Lättast når du biodlare på ditt område genom Biodlarförbundets svärmtelefon. Ringer du numret 050 3444 297 så får du svar också kvällstid och under veckoslut. Ifall dejouren inte genast svarar, var inte orolig, vi ringer så fort som möjligt tillbaka. Om du upptäcker en bisvärm kan du naturligtvis också ringa en biodlare du känner i närheten direkt. På Biodlarförbundets hemsida finns en karttjänst varifrån du finner biodlare som har förbundit sig att avhämta bisvärmar. Ävenom bisvärmen kan kännas farlig så får man ändå inte försöka jag bort den eller förstöra den.

Då man ringer till svärmtelefonen är det viktigt att verkligen försäkra sig om att det är frågan om honungsbin och inte humlor, getingar eller solitära bin. Du finner exempel på olika steklar på Förbundets hemsida under fliken Känner du igen tambiet? Notera att biodlarna inte avlägsnar humle- eller getingbon, och att vi rekommenderar att naturens insekter ges en möjlighet bygga bon i fred.

Svärmning – bina sätt att föröka sig på

Bina förökar sig naturligt genom att svärma. Då bina upplever att det finns för många bin i kupan, besluter de sig för att dela samhället.Bina drar upp en ny drottning, och den gamla drottningen flyger ut med ett visst antal följebin med sig och söker en ny boplats. Biodlaren försöker dock alltid erbjuda bina sådana förhållanden att de inte skall uppleva att de behöver svärma. Utvidgning av mängden samhällen försöker man göra kontrollerat, så att det nya samhället stannar i den egna bigården.