EUROPEISK YNGELRÖTA

Allmänna symptom på yngelsjukdomen är en yngelyta med håligheter. Även om drottningen lägger ägg i varje cell, dödar yngelsjukdomen en del av larverna. Därav även namnet.

Europeisk yngelröta orsakas av bakterien Melissococcus pluton. Den förökar sig i larvens tarm och konkurrerar med larven om födan i tarmen. De flesta larver som dör gör det  i ringlarvsstadiet, även om larverna har infekterats sent, också kan dö som täckt yngel eller bli vuxna förkrympta bin.

Honungen kan användas även om samhället är smittat av europeisk yngeröta.

SYMPTOM

Symptomen hos europeisk yngelröta kan variera betydligt. Larver som dör på ringslarvsstadiet får ofta en karakteristisk ljusbrun, gulaktig färg. trakésystemet, som inte är synligt på en frisk larv, framträder som vita linjer över larvkroppen. Om ynglet dör i täckta celler kan en täckt yngelkaka ha ett utseende som påminner om amerikanskt yngelröta, med insjunkna cellock som bina bitit hål i men utan att den döda larven blivit en seg massa. Den döda larven torkar till en skorv.

I ett samhälle med europeisk yngelröta kan man känna en sur lukt.

BEHANDLING

Bakterien är känslig mot desinfektionsmedel och isättikaförgasning. Sjukdomsbakterierna kan dock kvarstå oskadade i larvernas rester.

I de fall bakterien har tagit över och samhället är ordentligt angripet är det bäst att göra sig av med samhället.

Normalt utgör europeisk yngelröta inget betydande problem. Sannolikt är att den kraftiga vårutvecklingen och den korta säsongen i Finland gör att sjukdomen är förhållandevis ovanlig. Det är viktigt att ha en bra kuphygien och vara observant på förändringar i yngelytan.