ANVISNINGAR FÖR BIODLAREN VID MÖTE MED BJÖRN                                  

Vad skall du göra om du möter en björn?

Närma dig inte björnen hotande tex. skrikande eller viftande. Björnen kan uppleva det provocerande.

Om björnen inte avlägsnar sig från platsen, så rör dig själv bortåt i den riktning du kom ifrån och håll hela tiden ögonkontakt med björnen.

Stirra dock inte björnen i ögonen, för det betyder att du utmanar björnen.

Även om situationen är spänd, så spring inte. Detta kan utlösa en anfallsreaktion hos björnen.

Vad skall du göra om björnen anfaller?

Björnen kan göra ett falskt anfall, alltså den hotar och springer mot dig.

Utmana inte björnen utan avlägsna dig så fort som möjligt i den riktning därifrån du kom.

Bibehåll ögonkontakten. Om björnen anfaller dig så försök inte springa utan kasta dig på marken och lek död.

Det är viktigt att du skyddar din nacke med händerna.

Andra anvisningar för att undvika björnen

För alltid ljud i skogen och vid bigårdarna. Björnen undviker gärna ljud.

Ser du en björnunge finns mamman säkert i närheten. Gå inte närmare utan avlägsna dig i den riktning du kom från. Farligast är det om du råkar mellan mamman och ungen. Mamman skyddar instinktivt sina ungar genom att anfalla hotet, alltså dig. Människan betyder fara för björnmamman.

Om du hittar ett kadaver som dödats av en björn, gå genast tillbaka i den riktning du kom från. Björnen finns antagligen ännu i närheten.

Mata aldrig björnarna! Lämna heller aldrig mat eller rosk på din gård eller kring ditt hus. Om det dyker upp en björn i hopp om lätt föda så skall du föra ljud och den vägen skrämma bort björnen.

Björnarna rör sig ofta tidigt på morgonen och kvällstid. De äter också bär, vilket gör att man stöta på björnen också i bär- och svampskogen. Stör dem inte eller bli inte kvar och fotografera dem så att de vänjer sig vid människan.

I september-november går björnen i ide. Björnen gör sitt ide under grangrenar eller den gräver ner sig i marken tex. i en myrstack. Håll dig borta från björnens ide.

Källa: www.suurpedot.fi