VAD GÖR DU DÅ BJÖRNEN HAR VARIT PÅ BESÖK?

  1. Anmäl skadorna direkt till kommunens landsbygdsombudsman där skadan skett och till den lokala storviltsansvariga. Landsbygdsombudsmannen bör se skadan för att du skall kunna få ersättning. Om man inte kan få en tjänsteman inom rimlig tid på plats, begär då oberoende vittnen på plats och ta tillräckligt med bilder på skadorna innan du städar upp och tar bort de skadade kuporna. Spara alla spår efter björnarna, såsom klomärken på ramar och lådor och på marken. En förutsättning för utbetalning av ersättning är att en utomstående kan bekräfta att det verkligen är en björn som förorsakat skadorna. Från bilderna skall man också kunna se omfattningen av skadorna, såsom antalet kupor.
  2. Gör en skadeanmälan på Livsmedelsverkets blankett 131 eller i Vipu-tjänsten. Anmälan fungerar också som ansökan om ersättning.
  3. Gör också en anmälan till FBF här
  4. Ingärda bigården med elstängsel om det har skett björnskador eller om det i närheten har varit björnar på besök. Bra instruktioner på hur du upprättar ett stängsel finns här.
  5. Om det sker upprepade skador, björnen söndrar elstängslet och det finns mycket bin på området så kan du söka om speciallov för att avlägsna björnen.

I ärenden som gäller björnar kan du också ta kontakt med Maritta Martikkala.

maritta.martikkala(at)hunaja.net, 050 3030 890