COLOSS-vinterförlustundersökningen

Syftet med denna enkätundersökning är att få in data om vinterförlusterna 2022-2023 och om faktorer som kan ha betydelse för övervintringen.

Enkäten är ett led i det samarbete om förluster som pågår inom COLOSS, en internationell organisation som arbetar med frågor kring bihälsa. Frågeformuläret har tagits fram av en arbetsgrupp inom COLOSS, och det är samma som används i ett stort antal länder.

I Mehiläinen tidningen 2/2023 fanns frågorna publicerade. Bekanta dig på förhand med dem så går det sedan snabbt att svar på frågorna via den här länken. Kom ihåg att slutföra enkätundersökningen och att till sist trycka på knappen SÄND! Sökningen är öppen till och med den 15 juni.

För att få en så bra bild som möjlig av läget kring övervintringen är det viktig att vi får in många svar och att så många frågor som möjligt besvaras. Oavsett om alla dina samhällen har överlevt vintern eller om du har haft små eller stora förluster, vill vi gärna att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

I år deltar alla svarande som har svarat på alla frågor i frågeformuläret och de som har givit sina kontaktuppgifter i lotteriet. Vinsten i år är ett varroatester.

Vinnaren kommer att publiceras på SMLs hemsida och i Mehiläinen 4-2023.
Lycka till!

COLOSS-nätverket

Du kan läsa mera om COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes) nätverket via den här länken.