DROTTNINGENS MÄRKNINGSFÄRGER

Drottningarna märks med märkfärg, färgpenna eller färgbricka. Varje år har sin egen färg enligt en internationell standard. På basen av färgen kan man veta hur gammal drottningen är. Dessutom underlättar det att hitta drottningen i samhället då den är märkt.

Drottningens märkfärg anger fördelsårets sista siffra.

En drottning med gul färg, alltså 2022 års drottning ©Tarja Ollikka/SML

vit = 1 ja 6

gul = 2 ja 7

röd = 3 ja 8

grön = 4 ja 9

blå = 5 ja 0

Följaktligen är färgerna således på följande sätt:

2018: röd

2019: grön

2020: blå

2021: vit

2022: gul

2023: röd

Om en biodlare talar om en blå drottning så betyder det att drottningen är född 2020.