UTBILDARE

Behöver du en utbildare/föreläsare inom biodlingen? FBF:s utbildare har genomgått förbundets utbildarutbildning. En del av utbildarna har ett specialkunnande inom sitt specialområde. Det står inom parentes. Utbildarna kan dra grund- och fortsättningskurser eller komma och berätta om biodling på lokalföreningens möten eller evenemang. FBF har sammanställt utbildningsmaterial för utbildarna som finns på sidan  Utbildningsmaterial.

Vid behov kan du också höra med kansliet efter en lämplig föreläsare eller utbildare. Hela listan med utbildare finns under fliken  FBF:s utbildare

Martikkala Maritta, tel. 050 3030890, biodlingsrådgivare (sv, fi, en)