Fakturerings- och rapporteringsblanketter

Lektioner i skolor 2022 blankett

Med den här blanketten fakturerar man de lektioner som man under 2022 har hållit i skolor. Under samma lektion kan man undervisa flera klasser. För lektioner i hushållslära betalas det ut endast för högst två lektioner per klass.

Pajamalo 2021-2022

För föreläsningar hos lokalföreningarna under tiden 1.8.2021–31.12.2022 används blanketten under ovanstående flik. Resekostnaderna faktureras med samma blankett. Fakturan skall fyllas i ordentligt och skickas till FBF:s kansli senast en månad efter att föreläsningen har hållits. Föreläsningar som hålls under tiden 1.8.–15.12.2022 skall senast den 15.12.2022 skickas till förbundet. Användning av egen bil skall alltid motiveras.