Vågsamhällena ger information om honungsskörden

Förbundets uppföljning av vågsamhällena kan följas upp på adressen vaakapesa.fi. (på finska) Där kan man följa med vågsamhällenas statistik och sätta till sina egna vågsamhällenas uppgifter.

Tack vare förbundets vågsamhällen kan man följa upp hur honungsskörden kommer in i samhällena runt om i Finland. Man får också statistik över när skörden börjar och de olika blomningstiderna. Med hjälp av vågsamhällena kan biodlaren planera sina skötselåtgärder.

Ett vågsamhälle är ett vanligt bisamhälle under vilket man har satt en våg. Biodlaren följer med vågens värden och matar sedan in uppgifterna på vågsamhällessidan. En del biodlare följer också med bisamhällenas vikt under vintern.

Om du känner för att fungera som vågsamhällesbiodlare skall du inte tveka utan ta kontakt med förbundets ansvariga för vågsamhällen, anneli.salonen(at)hunaja.net.