ANDRA BIPRODUKTER

Från bikupan får man även andra produkter än honung.

Pollen kan man samla in från alla kupor. Man skall då komma ihåg att bina behöver pollen för sina yngel. Anvisningar på hur man samlar in pollen, behandlar det och hur man utnyttjar det tas upp på denna sida.

Pollen förfars väldigt lätt på grund av sin höga proteinhalt. Bina lagrar det i sina celler med hjälp av honung, vilket gör att det sker en mjölksyrejäsning och blir till perga eller bibröd. Pergan kan man ta till vara från vaxramar som man tänker skrota. Man kan förtära pergan själv eller ge det åt bina. Mera om perga finns på denna sida.

Propolis är ett viktigt kemiskt vapen mot mikrober. Biodlaren tar det tillvara från trädelarna i kuporna eller så kan man samla in det med hjälp av ett platsgaller ovanpå ramarna. Läs mera om propolis på denna sida.

Royal jelly är för många ett välkänt begrepp, men få vet att det är frågan om drottningsaft, som arbetsbina matar åt de larver som skall bli drottningar. I Finland tar man tillvara väldigt lite drottningsaft men på den här sidan kan du läsa mera om det.

Bigift kan man också samla in och det finns några biodlare i vårt land som sysslar med det. Bigift kan man använda i kosmetik och inom sensibiliseringen mot bigiftsallergin. Läs mera om hur man tar till vara bigift på den här sidan.

Bivax är den mest kända produkten från bikupan. Biodlaren tar tillvara bivaxet från bikuporna och recyclar det i forma av nya vaxbotten. Läs mera om bivax på den här sidan.

Den nyaste produkten som man har börjat utnyttja är drönarlarverna. Då man tar bort dem från samhället i samband med bekämpningen av varroakvalstret och det nuförtiden är möjligt att använda dem som människoföda har man börjat göra mat av dem. På FBF:s vinterdagar hölls det ett föredrag om drönarlarver Talvipäivien luennolla. Du kan också bekanta dig med ett enkelt recept på drönarlarver på  Hyönteiskokki.fi-sidan.

Baskunskaper för konsumenten om ovanstående produkter finns under fliken Honung och  övriga biprodukter

© Tarja Ollikka / SML ry