SKÖRDA BIGIFT

Bigift är en produkt som man kan få från bisamhället. Bina använder bigiftet då de försvarar sig mot inkränktare i samhället såsom fåglar och däggdjur. Bigiftet bildas i giftkörtlarna, som är anslutna till biets giftgadd, som används för att spruta in giftet i sitt avsedda mål. Nyfödda bin har inget gift utan det börjar bildas då biet börjar äta pollen. När blåsan är full innehåller den 0,3 mg gift.

Bigiftet är en klar, lite sur vätska som har en stark bitter smak. Giftet torkar snabbt och blir ett ljust, kristallint pulver. Bigiftet innehåller tiotals olika ämnen. Av giftets beståndsdelar är melittin och fosfolipas de vanligaste ämnena. Sammansättningen av giftet är alltid detsamma men på vintern är färgen mörkare. Bigiftet är 270 gånger starkare än huggormens gift.

Bistick

 • gadden och giftblåsan lossnar från biets bakkropp och biet dör efter en liten stund

  © Lauri Ruottinen

 • gadden tränger djupare in i huden tack vare konstruktionen på gadden
 • platsen för bisticket sväller upp och blir rött
 • de följande dagarna kan platsen klia kraftigt
 • bistick i ögat eller munnen kan vara farligt
 • ifall barn får > 50 stick eller en vuxen > 100 stick, kan situationen vara farlig och det lönar sig att söka vård

Bigiftallergi

Bistickets effekter beror till mindre del på direkt verkan av giftet än på överkänslighet mot dess allergiframkallande komponenter. I extremfallet kan ett enda bistick utlösa en dödlig anafylaktisk reaktion. De vanligaste första symtomen på en anafylaktisk reaktion är klåda i hårbottnen, handflatorna och läpparna. Det är också vanligt med rodnad eller nässeleksem på stora områden på huden. Symtomen sprids på några minuter över hela kroppen. Den anafylaktiska reaktionen når toppen inom 10–30 minuter. Ju snabbare symtomen börjar och utvecklas, desto svårare är reaktionen.

Följande symtom kan man få vid en anafylaktisk chock:

 • Hudsymtom: klåda, myrkrypningar, rodnad, nässelutslag, svullnad och ögonklåda.
 • Luftvägssymtom: klåda, svullnad i halsen, hosta, nysning, astma och andningsstillestånd.
 • Buksymtom: illamående, kväljningar, urinavgång, diarré och krampartade buksmärtor.
 • Cirkulationssymtom: kallsvettning, blekhet, snabb hjärtrytm, oregelbunden puls, blodtrycksfall, kramper, medvetslöshet och hjärtstillestånd.

Vård vid en allergisk reaktion

Ifall du misstänker en anafylaktisk chock skall du omedelbart ringa 112, för då behövs det snabbt vård. Personens tillstånd kan försämras snabbt och bli livshotande.

Insamling, hantering och användning av bigift

Av alla apiprodukter är bigiftet den kraftigaste produkten. Det har många biologiska verkningsgrader och därför kan man också utnyttja det i olika behandlingar. Bigift används till hyposensibilisering i samband med svåra bigiftsallergier, inom apiterapin och i kosmetiska produkter. Man samlar in bigift med olika sorters bigiftssamlingsskivor.

Videon visar hur man tar tillvara bigift.

När skall man skörda bigift

 • På sommaren: desto varmare desto mera gift
 • På eftermiddagen, kvällen eller natten; notera ilskna bins inverkan på omgivningen
 • 10-14 dagar mellan insamling från samma samhälle

Hur påverkas bisamhället av att man tar till vara bigift:

 • en del arbetsbin dör
 • minskar något på antalet larver och täckt honung
 • påverkar inte styrkan på samhället
 • inverkar inte på hur samhället övervintrar

Om insamling av bigift och bigiftsinsamlare

Video av insamling av bigift

Insamling av bigift och användning på finska

Bigiftssamlare

Att samla in bigift på finska Sari Mikkola

Aristeo-yrityksen myrkkykeräin.pdf (889 kB)

Austraalialaiset ohjeet myrkyn keräämiseen.pdf (902 kB)
Anvisningar för hur man samlar in bigift

Teollista myrkynkeruuta Kanadassa.pdf (9.3 MB)
Insamlare som man sätter in i kupan. Ämnen med vilka man kan hindra bina att sticka.

Bigiftsamlare i flusteröppningen. © Sari Mikkola