Skörda perga eller bibröd

© Tarja Ollikka / SML ry

Pollen är källan till det protein och fett som bisamhället behöver. Perga, dvs. bibröd, är mjölksyrejäst pollen som bearbetas av bin och som lagras i bikuporna som mat. Mjölksyrejäsningen kommer igång med hjälp av binas saliv. Jäsningen mjukar upp det hårda skalet av pollenpartiklarna, vilket gör att näringsämnena den innehåller är tas lättare upp av människokroppen än vanlig pollen.

Perga tas tillvara för hand genom att söndra frysta kakor. Perga eller bibrödsbitarna putsas rena från yngelhinnan. Vaxkakor som man har för avsikt att smälta ner passar ypperligt. Nedan beskrivs hur man lättast tar tillvara pergan med olika apparater.

Perga eller bibröd är ett rätt så okänt livsmedel i Finland. Man måste aktivt berätta om det för konsumenterna.

Kort beskrivning på hur man skördar och behandlar perga

Utförligare beskrivning på hur man skördar, behandlar och gör produkter av perga

Skolningsvideo på skörd och behandling av perga

© Anneli Salonen / SML ry

© Anneli Salonen / SML ry