Propolisinsamling och dess behandling

Bikupans höga temperatur och fukthalt och stora mängd bin gör att den honung och pollen som finns i bikupan utgör en god grogrund för mikrober som förstör och sprider sjukdomar. Därför behöver bina ett kemiskt vapen mot mikrober. Propolis, kittvax eller bikitt, hämtar honungsbina från hartsöverdraget på knoppar av lövträd och kåda från tall och gran. Detta harts innehåller fenolföreningar, kåd-ämnen och lim. Av dessa ämnen gör bina propolis som de sedan använder i kupan som skydd mot mikrober och andra inkräktare och till att täta springorna bikupan.

Propolis kan skördas med hjälp av ett galler, nät eller  en perforerad skiva av metall eller plast, eller en duk av tyg. Propolisgallret placeras på bikupans översta låda där bina tätar igen gallrets öppningar med propolis. Sedan läggs propolisgallret i frys för att propolisen skall kunna brytas, slås eller skrapas av. Propolis skördas också när bikupans delar skrapas med kupniv.

Kort anvisning på hur man tar tillvara propolis (på finska)

Skolningsvideo hur man tar tillvara propolis på

Noggranna anvisningar  (på finska) hur man tar tillvara, behandlar och gör produkter av propolis på

Skolningsmaterial på finska, som kan användas på föreningarnas utbildningstillfällen

© Tarja Ollikka / SML

Vad består propolis av

Sammansättningen av propolis beror mycket på från vilka växter bina har samlat in råämnena ifrån. Detta gör att den i Finland insamalde propolissammansättningen skiljer sig från den som är insamlad i Europa. Desto aktat verkar propolisen i bikupan alltid på samma sätt. Bina drar ett tunt lager av propolis på flusteröppningen vilket gör att då ett bi anländer hem så desinficerar det sina fötter innan det kryper in i kupan. Propolis sprids också ut över alla ytor i kupan vilket gör att även honung innehåller små mängder propolis.

Hittills har forskarna funnit över 300 ämnen i propolis, bl.a. balsamer, flavonoider, hartser, terpener, vax, fettsyror och eteriska oljor. Kittvaxet innehåller även antibiotiskt verksamma ämnen. Redan flera hundra år före Kristi födelse kände man till att propolis har läkande effekt på hudåkommor. Den användes också vid balsamering. Numer används propolis både som naturläkemedel och i traditionell läkarvård. Den produkt som kanske mest är känd är propolisextraktet. Även inom apiterapin använder man propolis.  Torr propolis kan man tugga tillsammans med nötter, varpå dess aktiva ämnen kommer åt att tas upp i kroppen.

Anvisningar på finska hur man gör tinktur och samlad information om propolisforskning

Bilder på propolisprodukter