Skörda pollen

© Anneli Salonen / SML ry

Pollen från blommor, buskar och träd innehåller de proteiner och mineraler som bina behöver. De mikroskopiska pollenkornen sammanfogas med nektar till klumpar, som de bär med sig hem på bakbenen. När bina lagrar pollenet i vaxkkakornas celler, fermenterar och packar det med honung kallas det bibröd eller perga.

Biodlare skördar överskott av bipollen med pollenfälla innan honungsbina lagrar det i vaxkakorna. Bina går genom en pollenkam, ett galler där pollenklumparna fastnar och faller ner i ett tråg eller en låda och kan skördas. Pollenfällorna töms dagligen och pollenet förvaras direkt i frys efter skörd. Bipollen säljs färskt/fryst, frystorkat, eller torkas med pollentork innan egen konsumtion eller försäljning. En viss näringsförlust sker troligtvis om pollen torkas.

Under en normal sommar kan skörden av pollen vara 3-8 kg per bikupa. Hur insamlandet av bipollen påverkar bisamhället har inte undersökts.

Kort beskrivning på finska hur man samlar in pollen

Noggrann beskrivning på finska hur man producerar pollen 2021

Video om pollenskörd

Intervju med Anneli Salonen  om pollen och hur man gör produkter av det.

© Anneli Salonen / SML

© Anneli Salonen / SML