© Tarja Ollikka / SML ry

FÖRPACKNINGMÄRKNINGAR FÖR POLLEN

I fråga om pollen så får man använda näringspåståenden

Det finns inga av EU godkända hälsopåståenden som får användas i marknadsföringen av biprodukter. Beträffande pollen så får man dock använda näringspåståenden pga att pollen innehåller väldigt mycket protein. Man bör dock notera några detaljer i fråga om förpackningsmärkningarna.

1. TILLÅTNA NÄRINGSPÅSTÅENDEN

Innehåller mycket protein

 • får användas eftersom 21 % av pollenets energiinnehåll består av proteiner
 • andra påståenden som kan användas är: proteinrik / hög proteinhalt / bra proteinkälla

Lite mättade fetter (Västra Finland och Södra Finland)

 • får användas eftersom pollen innehåller mättade fetter (< 1.5 g/100 g)
 • man får också påstå: lite hårda fetter

Rikligt med omega-3-fettsyror (Östra Finland)

 • omega-3-fettsyror 1.7 g /100 g i prover från Östra Finland
 • man får också påstå: god omega-3-fettsyrekälla
 • omega-3-fettsyrornas mängd kan man ange under näringstabellen.

Ifall du använder dig av ovanstående näringspåståenden, skall du komma ihåg att bifoga analysresultaten på denna sida i din egen kontroll dokumentation.

2. NÄRINGSDEKLARATION

Då man lyfter upp något speciellt näringsämne i ett livsmedel bör man även ha en näringsdeklaration på förpackningen. Beträffande pollen så har man undersökt två samlingsprover. Ett från Västra- och Södra Finland och ett från Östra Finland. Den yttre skillnaden var att pollenet från Östra Finland var mycket mörkare än pollenet från Västra- och Södra Finland.

Proteinhalten i pollenet varierar mycket på grund av vilka växter pollenet härstammar ifrån. Enligt Livsmedelsverket får näringsinnehållet i livsmedlet i förpackningen inte skilja sig mera än 20% från näringsdeklarationen på förpackningen. Ifall någon analyserar ditt pollen så får näringsinnehållet inte avvika mer än 20% från näringsdeklarationen. Därför är det viktigt att ange proteinmängden enligt råden här nedan:

 1. om ditt pollen i huvudsak är mörkt (rallarros), använd då värdena för Östra Finland,
 2. om ditt pollen i huvudsak är från rybs (gult), använd då värdena för Västra- och Södra Finland
 3. i övriga fall kan du använda medeltalsvärdena

Näringsdeklaration för pollen (ordningsföljden bör vara som här nedan) :

Näringsinnehåll/100 g Prov från Östra Finland Prov från Västra och Södra Finland Provens medeltal
Energi 1590 kJ/376 kcal 1600 kJ/379 kcal 1595 kJ/378 kcal
Fett 7 g 7.2 g 7.1 g
varav mättade 1.5 g 0.7 g 1.1 g
Kolhydrater 59.7 g 56 g 57.9 g
varav socker 35.8 g 34.8 g 35.3 g
Protein 18.5 g 22.5 g 20.5 g
Salt < 0,13 g < 0,13 g < 0,13 g
Omega- 3-fettsyror 2,7 0,6 1,65

Följande märkningar kan användas:

 • Salthalten härstammar enbart från naturligt förekommande natrium – texten kan med fördel i närheten av näringsdeklarationen
 • Rekommenderad daglig dos 10-15 g
 • Pollen kan ge allergiska symptom för pollenallergiker!

KOM IHÅG!

Ifall du använder näringspåståenden på dina pollenförpackningar:

 • näringsdeklarationen är obligatorisk
 • analysresultaten i denna artikel bör finnas i din egen kontroll dokumentation, ifall myndigheterna frågar efter dem

Undersökningen organiserades  och betaldes av  Pohjois-Karjalan aikuisopistos EU-finansierade Ekotassu-projektet. Analyserna utfördes av Eurofins Scientific Finland Oy, Raisios laboratorium, i december 2014.