Skörda drönarlarver och gör dem till livsmedel

Drönarlarver med röda ögon
© Anneli Salonen / SML ry

Bisamhällena föder upp drönarlarver på sommaren. Starka bisamhällen med många bin producerar bäst drönare.

Biodlaren tar bort ramar med drönarlarver på sommaren i avsikt att bekämpa varroakvalstret. Varroakvalstret föredrar nämligen att föröka sig i drönarcellerna. De här larverna är mycket näringsrika och det lönar sig att utnyttja.

Inom EU-området är det nytt att äta insekter och Finlands Biodlares Förbund har lämnat in en ansökan om att få använda drönarlarver som ett nytt livsmedel.

Källa:
1) Fineli: https://fineli.fi
2) Entocube OY:s hemsidor: https://entocube.com/fi/miksi-sirkat/
3) Finska drönarlarver analyserade på sommaren och hösten 2019
4) Finke 2005: Nutrient Composition of Bee Brood and its Potential as Human Food

Anvisningar för att behandla drönarlarverna efter att de är borttagna från samhället

Kort anvisning på finska för skörd och behandling av drönarlarver

Undervisningsvideo för skörd och behandling av drönarlarver

Drönarlarver – behandling och användning som livsmedel

Drönarlarverna är en delikatess stekta i smör med vitlök och kryddor.
© Tarja Ollikka / SML ry

Save