HONUNGSPRODUKTER

FÖLJANDE PRINCIPER ANVÄNDS VID NAMNGIVNING AV HONUNGSPRODUKTER:

– Alla sådana produkter som innehåller förutom honung någon annan ingrediens såsom torkade bär, aromer eller fibrer skall namnges som honungsprodukter.

– Honungsprodukt beskriver inte produkten tillräckligt utan man bör i namnet tydligt ange vad produkten innehåller.

– Livsmedelsnamnet ges på basen av vad produkten innehåller. Om honungsprodukten innehåller torkade jordgubbar eller jordgubbskoncentrat så kan kalla den för Honungsprodukt med jordgubbssmak, eller Honungs- och jordgubbspålägg. Innehåller produkten fibrer så kan man kalla produkten för Honungs- och fiberprodukt.

– Om man blandar aromer i honungen kan man använda sig av ordet smaksatt med. Honungsprodukt smaksatt med eukalyptus.

– Produkten kan också ges ett marknadföringsnamn såsom Citronella. Då måste man med lika stora bokstäver berätta att det är frågan en honungsprodukt som är smaksatt med citronolja.

Honungsprodukten får inte vara Citronhonung, för då kan konsumenten tro att det är frågan om en sorthonung.

Enligt honungsförordningen (HIM 447/2003, bilaga 2) får inga livsmedelsingredienser, inbegripet livsmedelstillsatser, ha tillsatts honungen. Produkter i vilka man tillsätter andra ingredienser, skall namnges så tydligt att de särskiljs från andra produkter som de annars skulle sammanblandas med. Av den orsak har man stiftat regelverk i förpackningsmärkningsförordningen om namngivning av produkter.

Livsmedelsverkets handbok ger råd i hur man namnger honungsprodukter Handbok om livsmedel .

FBF:s föredrag om hur honungsprodukter skall namnges (på finska) hunajavalmisteiden pakkausmerkinnöistä

NÄRINGSINNEHÅLL OCH HONUNGSPRODUKTER

Från och med 13.12.2016 måste man ange näringsinnehållet för honungsprodukter. I princip är det detsamma som för honung eftersom de övriga ingrediensernas mängd är så liten.

MINSTA HÅLLBARHETSTID

Tillverkaren eller förpackaren skall ta reda på livsmedlets hållbarhet och på basen av det besluta om hurudan datummärkning som behövs på förpackningen. På förpackningen skall en påskrift göras om den tidpunkt till vilken livsmedlet på riktigt sätt förvarat åtminstone kvarhåller de egenskaper som är specifika för det.

Eftersom honungsprodukterna skiljer sig från varandra, så kan man inte ange en allmän minsta hållbarhetstid, utan den måste tillverkaren eller förpackaren avgöra.

KOM IHÅG VARNINGSMÄRKNINGEN

På honungsburkarna måste stå ”Endast för över 1-åringar”. Detta gäller även honungsprodukter.

Man rekommenderar även att ifall honungsprodukten innehåller ingefära så skall den vara försedd med en varningstext för gravida. Livsmedelsverket anser att enligt försiktighetsprincipen är det ändamålsenligt att varna gravida med en skild varningstext. Det är inte helt klart var gränsen går beträffande mängden ingefära, för när varningstexten måste finnas men för säkerhets skull är det bra att lägga på en varningstext då produkten innehåller ingefära.

Märkning: “Rekommenderas inte för gravida”

Tilläggsinfomation på Livsmedelsverkets hemsida.