Gott från Finland – märket

Ansökningar om Gott från Finland -märket tas emot 1.8.–31.10.2023.

För honung ansöker man om Gott från Finland -märket via FBF genom att skicka in ansökan och ett honungsprov till Finlands Biodlares Förbund.

Skicka in minst en 300 g:s burk med honung (helst en riktig försäljningsburk) tillsammans med utprintad och handifylld ansökningsblankett (höger kolumn på denna sida) till adressen Tarja Ollikka, Askolinintie 5 A 2, 16300 Orimattila.

OBS! Ange mottagarens telefonnummer 040 506 3208 på postpaketkortet. Då får mottagaren en ankomstavi som ett textmeddelande.

OBS! Sätt honungsburken i en plastpåse så klottrar den inte ner övriga paket ifall den går sönder.

Man får användningsrätten till Gott från Finland -märket via FBF för 100% finsk honung.

Det är avgiftsfritt att ansöka om Gott från Finland -märket via förbundet. FBF betalar till Ruokatieto Yhdistys ry en medlemsavgift på basen av biodlarnas produktionsmängd.

Gott från Finland -märkets grafik hittar du här.

Gott från Finland -märket på honungsburken betyder att det är frågan om 100% finsk honung av hög kvalitet.

Den som använder märket Gott från Finland förbinder sig att följa FBF:s förpackningsföreskrifter. Därför är det önskvärt att den som ansöker om märket skickar in en riktig honungsburk.

Man kan ansöka om märket enbart för honung via FBF. FBF beviljar inte märket för honungsprodukter eller pollenprodukter. Följaktligen får man inte per automatik använda märket på andra produkter än honung. För annat än honung måste man ansöka om märket direkt från Ruokatieto Yhdistys ry.