HONUNG OCH OM ATT FÖRPACKA HONUNG

Honung är en uppskattad, begärd och ofta förfalskad produkt. Därför regleras förpackningsmärkningarna hårt inom EU-området. I huvudsak gäller honungsdirektivet (Rådets direktiv 2001/110/EY).

Det är bra att känna till  honungsförordningen och de krav som ställs på honungskvaliteten där. Om det här finns också berättat på Livsmedelsverkets hemsida.

På förpackningen får det stå honung endast om förpackningen innehåller honung som är tillverkad av bin, som de har samlat in från blommor eller honungsdagg.

Finsk honung: 100% inhemsk

Då honung säljs som finsk, måste den vara 100% finsk.
Gott från Finland-märket anger också honungens ursprung.

Ursprungsmärkningen för honung är oftast mycket strängare än för många andra produkter. Ursprungsland eller ursprungsländer måste alltid anges. Det är frågan om honungens ursprungsland, inte förpackningsland.

Mycket honung transporteras i stora mängder till Europa från andra länder utanför Europa och förpackas där. Det ger dock inte rätten att kalla honungen för europeisk, utan ursprungslandet bör alltid anges.

Om honungen härstammar från flera än ett medlemsland eller från tredje land, kan man ersätta märkningen med något av följande: ”Honungsblandning producerad inom EU”, ”Honungsblandning producerad utanför EU”, ”Honungsblandning producerad inom EU och utanför EU”.

Tilläggsinformation om ursprungsmärkningen på Livsmedelsverkets hemsida

Läs mera om honungens förpackningsmärkningar  ja kraven på kvalitetshonung. Bekanta dig också med biodlarens skyldigheter gentemot myndigheterna.