Sorthonung

Sorthonung är honung av nektar från specifika växter, säsong eller geografiska områden. Honung har olika smak, färg och konsistens beroende på vilka växter honungsbina har hämtat nektar ifrån. För att skörda sorthonung skattar biodlare bisamhällen i slutet av en specifik växts blomning, i slutet av en del av säsongen eller i ett geografiskt område. I Europa utgör sorthonung en stor del av marknaden tack vare den långa odlingssäsongen. Det är därför möjligt att samla in olika sorters honung. I Finland är det även möjligt men det kräver mera av biodlaren på grund av vår korta odlingssäsong. Intresset för sorthonung har ökat markant de senaste åren.

Sorthonung som produceras i Finland

I FBF:s guide över sorthonung finns det beskrivet 14 olika sorthonung som kan skördas i Finland.  En del sorters sorthonung får man varje år men det finns också sådana som bara fås då vädret är gynnsamt.

Att skörda sorthonung kräver kunskaper och specialarrangemang. Många biodlare som skördar sorthonung använder sig av mindre storlek på honungskakorna, så att bina också hinner täcka den sorthonungs som de hämtat in. Blomspecifik eller sortren honung är sorthonung av nektar från en dominerande dragväxt. För att honungen skall få namn efter blomsort krävs en pollenhalt på över 50% från blomman.

Hallon – är en av de bästa nektarkällorna för honungsbin under den nordiska säsongen för biodling. Hallonhonung skördas främst från vildhallon på hyggen i skogslandskap och steniga marker, men även odlingar med hallon kan ge en bra honungsskörd.

I jordbruksområden där rybs, klöver, bovete och kummin odlas på stora fält kan biodlare få betydande skördar av ovannämnda sorthonung. Det är lättare att få skörd från stora fält, eftersom blomningen börjar och slutar ungefär tillika.

I skogsområden kan man också skörda många olika sorters sorthonung. Det kan vara ljung-, dunört-, lingon- och bladhonung. Skörd av dessa är väldigt beroende av vädret. Det är inte säkert att man får skörd varje år.

På försommaren kan man få in alldeles ren maskroshonung. Då sälgen blommar på våren får bina både pollen och nektar från sälgen men i princip skördar man väldigt sällan då honung för bina behöver oftast allting själva till att föda upp sina larver på våren.

En viss typs sorthonung är den honung som samlas in från hjortronmossar. Den härstammar oftast från olika sorters växter men honungen får en alldeles speciell doft och smak. I detta fall är det den geografiska växtplatsen som gör att det är fråga om en sorthonung.

Honung kan också anges men namn som berättar från vilken del av säsongen honungen har skördats, försommarhonung, högsommarhonung eller hösthonung.

I stadsmiljöer får man honung från ett stort antal växter. En är speciellt den som kommer från lindblommorna.

I denna pdf presentation berättar Kimmo Kaakinen om möjligheterna att producera sorthonung i Finland (lajihunajaraportti)

Guide i vandringsbiodling på finska berättar hur man producerar sorthonung genom vandringsbiodling.

Behandling av sorthonung och försäljning

Genom att använda doft- och luktsinnet särskiljer man bäst på olika sorthonung.

Varje sort skall hållas separat och slungas skilt. Normalt tappar man även sorthonung på mindre burkar, vilket även höjer priset på burken i förhållande till vanlig blomsterhonung.

FBF har gett ut en sorthonungsguide (på finska)över sorthonung och deras egenskaper.

På vinterdagarna 2018 presenterades bioaktiviteten för sorthonung, den kan du läsa här

lajihunajat 2021

Sorthonungens färgpalett. På bilden hjortronmosse-, blad-, lingon- och dunörtshonung. © Virpi Aaltonen / SML

SORTHONUNG-GUIDE

Kiinnostus lajihunajiin on viime vuosina kasvanut. SML:n lajihunajaopas kertoo suomalaisista lajihunajista ja niiden ominaisuuksista.