TRYCKALSTER OCH ANNAT MATERIAL

Finlands Biodlares Förbund tar fram material som har med biodling, honung och andra biprodukter att göra. Det kan vara frågan om utbildnings- och informationsmaterial. Materialet säljs främst i vår webbutik och på olika evenemang. I webbutiken finns också annat birelaterat material.

För biodlarna gör FBF olika sorters informations- och marknadsföringsmaterial. Detta material är gratis för alla medlemmarna, och man kan beställa det per e-post eller per telefon: sml(at)hunaja.net, 010 387 4770 eller 044 306 3200. Du kan bekanta dig med det befintliga materialet på sidan Informations och annat marknadsföringsmaterial

FBF publicerar 6 gånger i året tidningen Mehiläinen. Den tar upp aktuellt inom biodlingen och de senaste biodlingsforskningrönen. Tidningen postas till alla FBF:s medlemmar. Mera om tidningen kan du läsa på Mehiläinen tidningen sidan

OBS! FBF varken säljer eller förmedlar biodlingsmaterial eller honung. Biodlingredskap säljs av redskapsförmedlare och för begagnat material finns det olika facebook grupper. Dessutom kan annonsera fördelaktigt i tidningen Mehiläinen om man vill sälja eller köpa någonting.